โดรนในมือทหาร เสริมทัพสร้างความมั่นคง

17 กุมภาพันธ์ 2561
10,151

โดรนเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและงานในทางทหารอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม คือจุดหมายปลายทางของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสามเหล่าทัพ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ วช. ที่ได้ลงบันทึกข้อตกลงในงานวันนักประดิษฐ์ที่ผ่านมา

โดรนเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและงานในทางทหารอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานนอกจากการบินสำรวจหรือปฏิบัติการแทนนักบินในพื้นที่เสี่ยงอันตราย คือจุดหมายปลายทางของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสามเหล่าทัพ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ วช. ที่ได้ลงบันทึกข้อตกลงในงานวันนักประดิษฐ์ที่ผ่านมา

พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย และพัฒนาทางการทหาร กองทัพบก กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ต้องการจะพัฒนาอากาศยานไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพและบินได้ระยะไกลมากขึ้น อีกส่วนที่สำคัญมากคือการนำไปใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องการลาดตระเวนและตรวจเส้นทาง

ด้านกองทัพอากาศ พลอากาศตรี สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบินและอวกาศ ซึ่งวิจัยและพัฒนาเรื่องอากาศยานไร้คนขับมานานถึง 15 ปี กระทั่งสามารถสร้างอากาศยานไร้คนขับได้หลายแบบด้วยกัน กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการพัฒนาคือ เซ็นเซอร์ แอพพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง การพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการสำรวจภูมิประเทศเพื่อแปลงภูมิประเทศเป็นภูมิประเทศดิจิทัล จากนั้นจะใช้ข้อมูลดิจิทัลในการวิเคราะห์การไหวของน้ำและปริมาณน้ำ เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องของความมั่นคง เรามีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่สามารถมองทะลุต้นไม้ว่ามีผู้ที่ทำผิดกฏหมาย ผู้ไม่หวังดี อยู่ตรงนั้นหรือไม่”


ขณะที่ พลเรือตรีก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางการทหาร กองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือมีโครงการนารายณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาอากาศยานที่เป็นปีกหมุนขนาดเล็ก ต่อมาร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หรือ สปท. พัฒนาอากาศยานลูกผสมระหว่างปีกหมุนกับปีกนิ่งโดยเรียกโครงการนี้ว่า FUVEC เครื่องอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่ง ขึ้น-ลงทางดิ่ง ที่ใช้ปฏิการทางทะเลโดยสามารถขึ้นลงในเรือได้ แม้จะประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องการพัฒนาต่อไป

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง