TFEX REPORT 14 กุมภาพันธ์ 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1,221

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 271,547 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย 145,435 สัญญา Single Stock Futures 103,329 สัญญา Gold Futures 13,788 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 13,299 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 3,311 สัญญา USD Futures 4,692 สัญญา RSS3D Futures 4 สัญญา และ Gold-D Futures 988 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (13  กุมภาพันธ์ 2560) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,402,152 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีผันผวนในกรอบแคบตามตลาดภูมิภาค โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,160.09 จุด ลดลง 
-4.86 จุด (-0.42%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50H18 (135,967 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,152.80 จุด ลดลง -3.1 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -7.29 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา IRPCH18 (9,897 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 7.17 บาท ลดลง -0.07 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDH18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,331.26 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.64 ดอลลาร์สหรัฐ (0.20%) และ Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10G18 (6,968 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 19,910 บาท เพิ่มขึ้น 20 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures series ที่ไกลที่สุด (RSS3Q18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 52 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -2.1 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล.  เคจีไอ (ประเทศไทย),  บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) และ บ.ล. บัวหลวง ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 33.62%

 

                    ประเภทผู้ลงทุน       สัดส่วนการซื้อขาย

             ผู้ลงทุนสถาบัน                   32.12%

             ผู้ลงทุนทั่วไป                     53.18%

             ผู้ลงทุนต่างประเทศ              14.70%

 

แชร์ข่าว :
Tags: