ยธ.ปรับกลยุทธ์ส่งรถเคลื่อนที่ให้ข้อมูลกฎหมาย

14 กุมภาพันธ์ 2561
906

"รมว.ยุติธรรม" ปรับกลยุทธ์ส่งรถเคลื่อนที่ลงพื้นที่ห่างไกลให้ความรู้กฎหมาย เสริมภูมิคุ้มกันประชาชน นำร่อง 5 จังหวัด 6 ภูมิภาค

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประ ชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งในระดับชุมชน เขตเมืองและกทม.

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องการเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งกระทบต่อการถูกละเมิดสิทธิจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล นายทุน หรือถูกผู้มีอำนาจเข้ามาเบียดบังในลักษณะต่างๆ จึงต้องปรับกลยุทธ์ให้ชาวบ้านมีความเข้าใจกฎหมายที่ทำให้เขามีข้อขัดข้อง สำนักกิจการยุติธรรมจึงจัดช่องทางให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายด้วยการจัดรถเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลลงไปให้ความรู้ในจัดหวัดนำร่อง 5 ภูมิภาค 6 จังหวัด เพื่อสร้างการสื่อสาร 2 ทางคือ ลงไปให้ความรู้และรับฟังปัญหาและอุปสรรคของประชาชนเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ด้านนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สำนักกิจการยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมรถเคลื่อนที่จะจอดให้บริการตามพื้นที่ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยจะให้ความรู้ทางกฎหมาย แนวทางการขอความเป็นธรรมในคดีอาญา หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างการสอบสวน การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกชั้นในระหว่างการสอบสวนระหว่างการพิจารณาคดี การทำนิติกรรม การขายฝาก จำนอง การขอระงับพิพาท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน การบังคับคดีล้มละลาย การขอรับการเยียวยาและการคุ้มครองสิทธิ ฯลฯ โดยจุดที่รัฐบาลเน้นให้ความสำคัญคือ พื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) ชลบุรี ระยอง ภาคกลางที่ สิงห์บุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.กาฬสินธุ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ และภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซึ่งรถกฎหมายเคลื่อนที่จะประจำอยู่ในจังหวัดๆละ 3 วัน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง