ทีเส็บนำพนง.กว่า100คน เดินหน้าโครงการก้าวตามรอยพ่อที่แหลมผักเบี้ย

14 กุมภาพันธ์ 2561
3,774

"จิรุตถ์" นำพนง.ทีเส็บกว่า100คน เดินหน้าโครงการก้าวตามรอยพ่อที่แหลมผักเบี้ย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานทีเส็บกว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้แนวทางการ ‘พัฒนา’ ตามหลักแนวคิด 3 พอ “พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนา” เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ พร้อมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ชุมชนจึงมีความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

เกี่ยวกับโครงการโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ ”จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโมเดลการจัดประชุมสัมมนาเรียนรู้แนวการทำงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดช่วงแลกเปลี่ยนสรุปองค์ความรู้เพื่อปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิต มาใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ www.businesseventsthailand.com/th

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: