ครม.ยกเลิกร่างกฤษฎีกาคุมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

13 กุมภาพันธ์ 2561
2,891

"ครม." ไฟเขียวยกเลิกร่างกฤษฎีกาคุมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ หวังลดความซ้ำซ้อนก่อน "พ.ร.บ.การชำระเงินฯ" จะมีผลบังคับใช้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2559 รวม 2 ฉบับ เนื่องจาก พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนนี้เป็นต้นไป มีหลักการเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลระบบการชำระเงินและบริการการชำระเงิน ให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วย

การยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้น เพราะเห็นว่ามีความซ้ำซ้อนกับพ.ร.บ.ระบบการชำระเงินใหม่ โดยพ.ร.บ.ใหม่นั้น ดำเนินการเพื่อให้การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน และบริการการชำระเงินของประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเดียวกัน และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว

แชร์ข่าว :
Tags: