เครือข่ายนิสิตฯแถลงการณ์ปกป้อง 'นิสิตมมส' เปิดโปงส่อทุจริตฉาว

13 กุมภาพันธ์ 2561
29,150

เครือข่ายนิสิตฯ ออกแถลงการณ์หนุนการทำหน้าที่ของ น.ส.ปนิดา ยศปัญญา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีออกมาเปิดโปงการปลอมแปลงเอกสารทุจริตเงินผู้ยากไร้ โดยระบุ กระบวนการดำเนินการของภาควิชาและคณะฯ ที่ไม่ช่วยเหลือนักศึกษา

จากกรณีนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตนิสิตฝึกงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น หนึ่งในผู้ที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ติดเชื้อ HIV ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น และล่าสุดอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ออกมาระบุว่า ไม่ได้บังคับให้นิสิตคนดังกล่าว พร้อมเพื่อนที่ฝึกงานพร้อมกัน กราบเท้าเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นแต่อย่างใด

จากกรณีดังกล่าวนั้น ล่าสุด กลุ่มเครือข่ายนิสิตเพื่อปกป้องสิทธิและความยุติธรรม ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่ น.ส.ปนิดา ที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตในเรื่องดังกล่าว โดยเนื้อหาระบุว่า

เนื่องจาก นางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกบังคับให้ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เหตุเกิดระหว่างการฝึกงานในองค์กรดังกล่าวในภาคการศึกษา 1/2560 และนิสิตได้นำเรื่องมาปรึกษาอาจารย์ในสาขา แต่นิสิตคนดังกล่าวแทนที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามที่ควรจะเป็น แต่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานกลับมีการนำไปไกลเกลี่ยกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่เป็นผู้กระทำผิด และยังกล่าวว่านิสิตกุุเรื่องขึ้นมาเพื่อโกหก และยังบังคับในนิสิตขอโทษซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้ยอมรับว่านิสิตเป็นผู้ผิด

ต่อมาเมื่อนิสิตร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปท.) ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการส่งจดหมายลับเรียกนิสิตมาสอบสวนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นอาจารย์คนเดียวกันกับที่บังคับให้นิสิตยอมรับข้อกล่าวหา และสั่งให้หนึ่งในกรรมการค้นตัวนิสิตและให้ปิดมือถือ ขณะตนเองทำการบันทึกเสียง มีการตั้งคำถามที่กดดัน และกล่าวหาว่านิสิตว่าทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดือดร้อน

จึงทำให้นิสิตถูกคนในสาขาและสังคมมองไม่ดี นิสิตจึงออกมาให้ข่าวต่อสื่อมวลชน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาการทำพัฒนานิพนธ์และประธานหลักสูตร ได้มีการเรียกประชุมนิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของสาขา มีการสั่งห้ามไม่ให้นิสิตแชร์ข่าว แต่กลับปล่อยให้นิสิตบางกลุ่มโพสต์แสดงความคิดเห็นในลักษณะหมิ่นประมาทและโจมตีนิสิตคนดังกล่าวอย่างไม่เป็นธรรม ทางกลุ่มเครือข่ายนิสิตเพื่อปกป้องสิทธิและความยุติธรรมจึงมีข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังนี้
1.เหตุใดอาจารย์คนดังกล่าวจึงไม่ให้นิสิตดำเนินการลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นการป้องกันนิสิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนิสิตในภายหลังหากว่ามีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แต่กลับนำนิสิตไปไกลเกลี่ย และมีการบังคับให้นิสิตขอขมาคู่กรณี

2.การเรียกนิสิตมาสอบสวนและกระบวนการสอบสวนโดยคณะ ใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่ ให้ความเป็นธรรมกับนิสิตหรือไม่ และมีการละเมิดสิทธิหรือคุกคามนิสิตหรือไม่
3.การสั่งห้ามไม่ให้นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เผยแพร่และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เลขานุการภาควิชาแชร์ข้อความในเชิงโจมตี เป็นการละเมิดสิทธิของนิสิตหรือไม่
4.ให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธินิสิตคนดังกล่าวทุกกรณี เนื่องจากกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการเรียน อีกทั้งป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ละเมิดสิทธินิสิตคนดังกล่าวอีก

ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายนิสิตเพื่อปกป้องสิทธิและความยุติธรรม จึงขอประกาศจุดยืนเพื่อไม่ให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คณะ และมหาวิทยาลัยในด้านลบ และขอให้มีการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อนางสาวปณิดา ยศปัญญา รวมทั้งเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณภาพจาก fb/MahasarakhamUni

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง