วอน 'กสทช.' ทบทวนหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz.

13 กุมภาพันธ์ 2561
1,326

วอน "กสทช." ทบทวนเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ใหม่ หวั่นปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการบางราย

รายงานข่าวจากวงการโทรคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานทางด้านโทรคมนาคม เตรียมเสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลเพื่อออกใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz จากเดิมที่แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาตใบละ 15 เมกะเฮิรตซ์ โดยผู้เข้าประมูลได้เพียง 1 ใบอนุญาตเท่านั้น ปรับเปลี่ยเป็น 9 ใบเล็กใบละ 5 เมกะเฮิรตซ์แต่ให้มีการประมูลสูง 4 ใบเล็กรวม 20MHzโดยเตรียมเสนอบอร์ดกสทช.ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยอ้างเหตุผลว่า เนื่องจากราคาประมูลคลื่นดังกล่าวสูงมากแล้วและความจำเป็นในการใช้งานคลื่นความถี่ไม่เท่ากัน ผู้ประกอบการอยากได้จำนวนคลื่นเท่าใดก็เลือกได้เอง ซึ่งการเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวจะเกิดสองมาตรฐานในครั้งที่แล้วและครั้งนี้ ส่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรืออาจจะเกือบทุกราย และรัฐอาจได้รับความเสียหาย

รายงานข่าวระบุว่า ทั้งนี้ในการจัดทำประชาพิจารณ์ถึงหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800MHz ครั้งนี้ กำหนดให้มีใบอนุญาตได้ 3ใบๆละ 15MHz หากมีผู้ยื่นประมูลเพียง 1 ราย จะต้องขยายระยะเวลาการประมูลออกไปอีก 30 วัน ถ้าถึงกำหนดยังไม่มีผู้ร่วมประมูลเพิ่ม ให้การประมูลเดินหน้าต่อไปโดยนำใบอนุญาตออกมาประมูล1ใบ แต่ผู้ยื่นประมูลต้องเคาะราคา 1 ครั้ง กรณีที่มีผู้เข้าร่วมประมูล 2 ราย ให้นำใบอนุญาต 1 ใบ 15MHzโดยไม่เลื่อนการประมูลถ้ามีผู้ร่วมประมูล 3 ราย ให้นำใบอนุญาตออกมาประมูล 2 ใบ หากมีผู้ประมูล 4 รายขึ้นไปให้ประมูลได้ 3ใบอนุญาต รวม 45MHz

การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากทำให้เกิดความเป็นธรรมกับรัฐเนื่องจากมีการแข่งขันการประมูลและยังให้ความเป็นธรรมกับผู้ชนะการประมูลคราวที่แล้วเพราะกำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะเดิมแต่หากมีเปลี่ยนหลักเกณฑ์โดยแบ่งใบอนุญาตออกเป็นใบเล็ก 9 ใบและสามารถประมูลคลื่นความถี่ได้สูงสุด 20MHzโดยไม่ได้คิดถึงจำนวนผู้ประมูลว่ามีกี่ราย ก็ให้เดินหน้าประมูลต่อไปได้นั้น แม้หลายคนคิดว่าการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ราคาการประมูลจะสูงแล้วก็ตามการแข่งขั้นการประมูลจะต้องเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่นำราคาดังกล่าวประเคนให้กับผู้รับอนุญาตรายใดรายหนึ่งจำนวน 20MHz หรืออาจประเคนให้กับรับใบอนุญาต3รายละเท่าๆกัน 15MHz จะส่งผลกระทบเหมือนที่เกิดขึ้นกับการประมูลคลื่น 2.1GHz

"การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ มีการคัดค้านจากผู้ชนะประมูล แต่อนุกรรมการฯอ้างว่า ขายคลื่นความถี่ดังกล่าวให้หมดดีกว่า เพราะเหลือไว้จะทำให้รัฐเสียประโยชน์มากกว่า" รายงานข่าวระบุ

"การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขครั้งนี้จึงน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมบางราย เพราะเป็นที่รับรู้กันว่าตลาดโทรคมนาคมในขณะนี้ โอกาสที่จะเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดประมูลใบอนุญาตละ 5MHz ไม่คุ้มค่าทางธุรกิจ" แหล่งข่าวระบุ และกล่าวอีกว่า หากผู้เข้าร่วมประมูลสามารถได้คลื่นคนละ 3ใบอนุญาต เท่ากับได้คลื่น 15MHzต่อราย โดยไม่ต้องเคาะราคาแข่งขัน จะเกิดข้อครหาว่า มีการฮั้วราคา"

รายงานข่าว กล่าวว่า ถ้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯยืนยันให้แบ่งซอยย่อยใบอนุญาตออกเป็นใบละ 5MHz เชื่อว่าจะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน ผู้ชนะการประมูลคราวที่สุดจะต้องยื่นฟ้องร้องกสทช.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ใหม่และอาจฟ้องในคดีอาญาเพราะส่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ส่วนข้อเสนอให้เลื่อนโรดแมพประมูลคลื่น 900 MHz ออกไปก่อนนั้นแหล่งข่าวใน กสทช.เปิดเผยว่า นอกจากปัญหาสัญญาณคลื่นรบกวนที่อาจมีขึ้นกับการรถไฟฯแล้ว ยังมีปัญหาการจัดช่องสัญญาณคลื่นใหม่ที่กสทช.กำหนดไว้ที่ย่าน 885-895/934-940 MHzและการกำหนดแถบความถี่ของแต่ละช่องความถี่ที่กำหนดความกว้างหรือแบนด์วิธไว้เพียง 2-5MHz

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมส่วนใหญ่เห็นว่า การกำหนดแถบความถี่ของ กสทช. จะส่งผลก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณเกินกว่าสภาพปกติ โดยเฉพาะบริษัท กสทโทรคมนาคมนั้นมีหนังสือแย้งมายัง กสทช.หลายฉบับ ระบุว่าที่ผ่านมาบริษัทได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 824-839 / 869-884 MHz และลงทุนตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่มีปัญหาคลื่นรบกวน การที่กสทช.กำหนดให้ต้องติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ (Filter) ที่ภาคส่งของสถานีเพื่อไม่ให้กระทบกับภาครับของคลื่นใหม่นั้น ถือว่าไม่เป็นธรรมแก่บริษัท เพราะเมื่อกสทช.กำหนดคลื่นใหม่และกำหนดแถบคลื่นความถี่แคบลงจนกระทบผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมควรให้ผู้รับใบอนุญาตใหม่ เป็นผู้รับภาระติดตั้งวงจรกรองสัญญาณรบกวนทั้งหมด หรือกำหนดมาตรการชดเชยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมหากได้รับผลกระทบ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง