ฟังก์ชันนัลออย จุดขายใหม่น้ำมันพืช

9 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย บุษกร ภู่แส
7,939

น้ำมันผสมสารสกัดขมิ้น ผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มแก่น้ำมันปาล์ม ชูจุดขายทอดซ้ำได้หลายครั้ง ลดการปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง สร้างทางเลือกในตลาด “ฟังก์ชันนัลออย”

น้ำมันผสมสารสกัดขมิ้น ผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มแก่น้ำมันปาล์ม ชูจุดขายทอดซ้ำได้หลายครั้ง ลดการปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง สร้างทางเลือกในตลาด “ฟังก์ชันนัลออย” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าวเข้าร่วม หวังขยายฐานสู่อุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวที่ต้องใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต ลุ้นอนาคตต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง


ตลาดน้ำมันพืชมีมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นตลาดน้ำมันปาล์ม 70% น้ำมันถั่วเหลือง 30% น้ำมันรำข้าว น้ำมันทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด และอื่นๆ 20% ส่วนใหญ่มีนวัตกรรมที่ไม่หวือหวา การแข่งขันเน้นราคาเป็นหลัก เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์

น้ำมันทอดซ้ำได้หลายครั้ง

ในแต่ละปีคนไทยบริโภคน้ำมันประมาณ 6.1 กิโลกรัมต่อคนจากอาหารประเภททอดและผัด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ จึงเป็นโจทย์ที่ทำให้ เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศึกษากระบวนการสกัดใหม่ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สารเคอร์คูมินอยด์ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติละลายในน้้ำมันและพร้อมถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากการสกัดแบบเดิมที่ใช้ตัวทำละลายจากปิโตรเคมี ทำให้มีโอกาสที่เกิดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง เช่น โทลูอีน คลอโรฟอร์ม


จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือ กระบวนการที่ใช้น้ำมันจากพืชหรือสัตว์ในการสกัดทดแทนการใช้ตัวทำละลายปิโตรเคมี จึงมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารไวไฟ เช่น อะซิโตน หรือ เอทานอล มาเป็นตัวทำละลาย และเป็นกระบวนการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสียที่มีการปนเปื้อนจากปิโตรเคมีสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้สารเคอร์คูมินอยด์ที่ละลายในน้ำมันพืชชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกคาโนล่า เมล็ดชา เป็นต้นที่สำคัญ น้ำมันพืชที่มีส่วนผสมสารสกัดขมิ้นดังกล่าว ยังมีผลในการเพิ่มความเสถียรให้กับน้ำมัน และลดสารเปอร์ออกไซด์ สารโพลาร์ และไขมันทรานส์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทอด ที่อุณหภูมิสูงได้หลายครั้ง ทำให้ประหยัด


จากความโดดเด่นของงานวิจัย ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับภาคเอกชนที่จะมาร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 บริษัท คือ บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนงานวิจัย และบริษัท อินโนเวล โกลบอล จำกัด ที่จะนำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไปขยายผลในระดับอุตสาหกรรม เพื่อผลิตน้ำมันเพื่อสุขภาพด้วยสารสกัดขมิ้น

สร้างความแตกต่างน้ำมันพืช

“น้ำมันผสมสารสกัดขมิ้นนี้สามารถนำไปขยายผลในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำมันพืชให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นในเซกเมนต์ฟังก์ชันนัลออย เป็นรายแรก เริ่มจากการนำผสมน้ำมันปาล์ม คาดว่าจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาส 2 ปีนี้ จะมีราคาสูงว่าตลาด 10-20% หรือราคาต่อขวดเพิ่มขึ้น 1-2 บาทเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนหันมาใช้น้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และ รับกับเทรนด์สุขภาพด้วย” วิชัย เข็มทองคำ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนเวล โกลบอล จำกัด กล่าว


นอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง รำข้าว ฯลฯ สนใจเข้ามาร่วมในการนำสารเคอร์คูมินอยด์ที่ละลายได้ในน้ำมันพืชทุกชนิดไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับน้ำมันพืชชนิดนั้นๆ มากขึ้น ทำให้น้ำมันพืชในประเทศไทยมีจุดขายที่แตกต่างจากน้ำมันพืชในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มที่มักมีปัญหาราคา ขณะเดียวกันเตรียมนำน้ำมันปาล์มผสมขมิ้นขยายไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร ขนมขบเคี้ยวที่ต้องใช้น้ำมันในกระบวนการผลิตที่มีจำนวนมากในประเทศไทย การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันผสมสารสกัดขมิ้นเท่ากับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติม และในอนาคตสามารถนำสารสกัดที่ได้สามารถนำไปบรรจุเป็นสารสกัดเข้มข้น หรือใช้ในอุตสาหกรรม ยา อาหารเสริม เครื่องสำอางได้ทันที

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: