สธ.รับรอง 'หมอแสง' เป็น 'หมอพื้นบ้าน' แล้ว

7 กุมภาพันธ์ 2561
8,911

สธ.ให้การรับรอง “หมอแสง”เป็น “หมอพื้นบ้าน” แล้ว ย้ำต้องช่วยเหลือผู้ป่วยแบบธรรมจรรยา ห้ามรับผลประโยชน์ตอบแทน

จากกรณีที่นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือที่ชาวบ้านเรียกหมอแสง ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากมีการแจกแคปซูลยาให้กับผู้ป่วยมะเร็ง แต่กรมฯระบุว่านายแสงชัยยังยื่นเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณาไม่ครบขาดหนังสือรับรองจากคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน และหนังสือรับรองจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ต่อมานายแสงชัยออกมาระบุว่าหากไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นหมอพื้นบ้านจะหยุดผลิตและแจกแคปซูลยาให้กับผู้ป่วย


ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ก.พ. 2561 นายแสงชัย ได้ส่งเอกสารที่ยังขาดอยู่ 2 ชิ้น คือ เอกสารการยอมรับของคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป และเอกสารการยอมรับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) โดยเมื่อเอกสารครบถ้วน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้ลงนามออกใบรับรองให้แก่ นายแสงชัย เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว
นพ.ปราโมทย์ กล่าวอีกว่า การออกใบรับรองให้นายแสงชัย ไม่กังวลว่าจะทำให้สังคมคิดว่าเกรงกลัวต่อเส้นตายของนายแสงชัยที่จะไม่แจกแคปซูลยาให้ผู้ป่วย เพราะเป็นขั้นตอนการพิจารณาตามปกติ เมื่อนายแสงชัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาส่วนที่ยังขาดอยู่ครบถ้วน บวกกับก่อนหน้านี้ได้พิจารณาเอกสารอื่นๆเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถออกใบรับรองให้นายแสงชัยได้อย่างรวดเร็ว และในใบรับรองก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักธรรมาจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน


“การออกใบรับรองหมอพื้นบ้านก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและยกระดับหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น แต่ต้องดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 10 ปีด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน แต่อย่าลืมว่า หมอพื้นบ้าน และแพทย์พื้นบ้านแตกต่างกัน เพราะไม่ว่าอย่างไรเสีย หมอพื้นบ้านไม่สามารถทำเพื่อการค้า โดยต้องไปติดตามต่อว่า ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักคือช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามธรรมจรรยา และต้องไม่ทำเชิงพาณิชย์ หากผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็ถอดถอนใบรับรองได้” นพ.ปราโมทย์ กล่าว


นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า การออกใบรับรองหมอพื้นบ้าน ไม่ได้บอกว่ามีความเชี่ยวชาญสาขาไหน ไม่เหมือนแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ที่จะมีการศึกษาจนได้ใบประกอบโรคศิลปะ และมีการศึกษาต่อเฉพาะด้าน ซึ่งหากหมอพื้นบ้านต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องการใบอนุญาตเป็นแพทย์แผนไทยก็ต้องเป็นไปตามหลักสูตร มีการศึกษาตามสถาบันการศึกษา มีใบรับรองออกมา หรือในกรณีหมอพื้นบ้านที่อายุมากแล้ว อาจไม่สามารถไปสอบใบอนุญาตได้ ก็จะใช้วิธีการประเมินตามประสบการณ์ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมอีก โดยที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ผ่านการประเมินไปประมาณ 100 กว่าคน แต่ทั้งหมดจะต้องมีระบบในการยอมรับ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง