ฝึกทักษะดิจิทัลอาชีวะไทย-สร้างแต้มต่อใน“ตลาดแรงงาน”

8 กุมภาพันธ์ 2561
7,705

“ไทยแลนด์ 4.0” ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนประเทศ หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญหนีไม่พ้น “แรงงาน” ที่มีคุณภาพ และแรงงานทักษะสูง วันนี้ในอุตสาหกรรมหลักๆ ของไทยต่างต้องการแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากด้วยคุณภาพและมีฝีมืฝีมืออย่างแท้จริง

สร้างแรงงานฝีมือป้อนตลาด

ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพในสภาพแวดล้อมจริง ดูเหมือนจะเป็นแต้มต่อสำหรับทุกสายอาชีพ ในตลาดแรงงาน ยิ่งเมื่อเป็นสายงานทางด้านเทคนิคด้วยแล้ว การฝึกอาชีพเพื่อให้ได้ลงมือทำจริงยิ่งนับว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบ เพราะเมื่อก้าวเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรม หรือระบบธุรกิจแล้ว แรงงานที่พร้อมด้วยทักษะได้มาตรฐาน จะช่วยยกระดับภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมถึงเพิ่มขีดการแข่งขันธุรกิจในประเทศไทยให้ดีขึ้นทัดเทียมระดับโลก

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Samsung Dual Vocational Education (Samsung DVE) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ โดยจะฝึกในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ ในสาขา ช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น ช่างเทคนิคสาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญต่อตลาดแรงงานไทย​

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

นายสินทร จันทนวน ตัวแทนนักศึกษาในโครงการ รุ่นที่ 2 สาขาช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น เล่าว่า เข้ามาสู่โครงการนี้เพราะเห็นข่าวการรับสมัครและรู้สึกสนใจ จึงตัดสินใจสมัครมาเรียนและฝึกงานในส่วนของ “ช่างแอร์” เรียนรู้ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ อย่างครอบคลุม “ผมได้ประสบการณ์ทำงานแบบสภาพแวดล้อมจริง เพราะได้ปฏิบัติจริง เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของซัมซุง ออกไปตามบ้านลูกค้าเพื่อไปซ่อมแอร์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วย เพราะซัมซุงไม่ได้สอนให้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง สามารถหาความรู้ และปฏิบัติจริงในเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้ด้วยเช่นกัน ผมจึงไม่ได้แค่มีความรู้ในเรื่องแอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสามารถในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ อีกด้วย

"การเข้าร่วมโครงการนี้ สร้างโอกาสที่ดี เพราะได้ทั้งความรู้และได้ทั้งรายได้ ในอายุเพียงแค่ 20 ปี โดยในระหว่างฝึกงานที่ซัมซุง พี่ผู้สอนให้คำแนะนำอย่างละเอียด สอนอย่างเป็นกันเอง ให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่"

โดยขณะนี้ได้เรียนและฝึกงานกับซัมซุงมาประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งจะต้องฝึกให้ครบ 1 ปี จากนั้นซัมซุงจะเปิดโอกาสให้เข้าทำงานกับซัมซุงโดยอัตโนมัติ หากแม้สุดท้ายจะไม่ได้ทำงานกับซัมซุง แต่เราก็จะมีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปประกอบอาชีพของตัวเอง เช่น เปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ด้านนายจักรินทร์ ภูผานม ตัวแทนนักเรียนโครงการรุ่นที่ 2 ในสาขาช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เล่าถึงโครงการนี้ว่า บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเอง ได้สัมผัสเทคโนโลยีจริง เครื่องมือครบครัน และยังมีโอกาสได้ซ่อมโทรศัพท์มือถือจริงๆ เมื่อลูกค้านำมาซ่อมที่ศูนย์บริการ ซึ่งประสบการณ์แบบนี้อาจหาได้ยาก ถ้าไม่ได้เข้ามาเรียนในโครงการนี้

นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการที่ได้รับระหว่างการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ ทุนการศึกษา เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอาชีพ เงินสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินระหว่างฝึกอาชีพ (ใน 1 ปีแรกของการฝึกอาชีพ) รวมถึง ประกันอุบัติเหตุระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการอีกด้วย

เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพ

นายจอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจริงในศูนย์บริการซัมซุง

“จุดเด่นของโครงการจากซัมซุงอยู่ที่การให้โอกาสนักศึกษาทำงานตามวุฒิของตนเอง นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสาขาในการฝึกอาชีพได้ หากไม่ตรงกับความถนัด ขณะเดียวกัน ซัมซุงยังเน้นทักษะในการบริการ และการฝึกบุคลิกภาพเพิ่มเติม เรามีข้อได้เปรียบเนื่องจากซัมซุงมีศูนย์บริการกระจายอยู่ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าฝึกอาชีพใกล้กับภูมิลำเนาของตนเองได้ ศูนย์บริการซัมซุงมีความยินดีที่ได้มอบความรู้ และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับสวัสดิการที่นักศึกษาพึงได้รับ” จอง ซุง ปาร์ค กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับหลักสูตรของโครงการในปีนี้ จะมีความเข้มข้นขึ้น ทั้งในเรื่องทักษะที่ซัมซุงสอนให้นักศึกษา เริ่มต้นจากการให้ความรู้เกี่ยวกับทุกผลิตภัณฑ์ในไลน์ต่างๆ ของซัมซุง อัพเดทความรู้ใหม่ๆ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรม และเทรนด์ของเทคโนโลยี ที่กำลังจะเปิดตัว

รวมถึงการการเทรนนิ่งโดยวิศวกรของซัมซุงที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในกลุ่มงานแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังการจัดเวิร์คชอป เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้อยู่เสมอ เมื่อผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานครบ 1 ปี นักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของศูนย์บริการซัมซุงในตําแหน่งช่างเทคนิค เป็นระยะเวลาอีก 1 ปีเป็นอย่างน้อย

แชร์ข่าว :
Tags: