ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่นครราชสีมา

1 กุมภาพันธ์ 2561
13,263

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของราษฎรในจังหวัดนครราชสีมาเป็นวงกว้าง

345576

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัด ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอครบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในอำเภอเสิงสาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

345596

จังหวัดนครราชสีมา จัดเป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่า “โคราช” เป็นประตูสู่อีสาน มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับป่าไม้ และเนินเขาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ในฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุม และลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความเย็นเข้ามา ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 259 กิโลเมตร

345809

345803

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง