พระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษ ทหาร 19 รายเสียชีวิตในหน้าที่

30 มกราคม 2561
12,963

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ กรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม 19 ราย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ความว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลา เหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 19 ราย ดังนี้ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 1. พลเอก สนธยา หวังเจริญ , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 2. พลเรือโท คึกฤทธิ์ พรเจริญฤทธิ์ , จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 3. นาวาโท ธีระพงษ์ มากเรน 4. นาวาโท องอาจ สีหบุตร ,เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 5. พันเอก ปิยากร วุ่นบัว 6. พันเอก เอกภพ พัดภู่ 7. พันโท สมปราถ ศรีวาจา 8. นาวาเอก สุวิทย์ วงศ์ชัย , เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 9. พันโท ต่วนกูอาชิ บนบาง 10. พันโท มาหะหมัด ซีระ 11. พันโท อภิชัย จินนุพงค์ 12. พันโท อาหามัด สามะอาลี 13. พันตรี คณิน ก่ำบุญมา 14. พันตรี สหพล จุลศรี 15. พันตรี พรชัย สงเคราะห์ 16. ร้อยตรี สยัมภู แก้วกลุ่ม 17. นาวาเอก จิตตพล เรณู ณ อยุธยา 18. เรือตรี กิตติพงศ์ บุตรศรีผา 19. เรือตรี พัสกร บุญมาพร

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
Tags: