แจง 'โครงการไทยนิยมยั่งยืน' มุ่งทำงานเพื่อปชช.

26 มกราคม 2561
14,501

"กอบศักดิ์" แจง "คกก.ไทยนิยมยั่งยืน" เร่งทำงานลงสู่ฐานราก พร้อมเดินหน้าช่วยประชาชนทั่วประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจว่าในปี 2561 นี้ เป็นปีที่รัฐบาลลงไปสู่ฐานราก เพื่อช่วยประชาชนทั่วประเทศ โดยโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะเป็นตัวชี้ว่าประชาชนคนไหนคือคนที่มีรายได้น้อยตามที่มีรายชื่อระบุมาแล้ว 11.4 ล้านคน ทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พยายามลงพื้นที่ไปในจังหวัดที่พบปัญหา โดยล่าสุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะลงพื้นที่ในจังหวัดตราด เพื่อปลดล็อกปัญหาที่เป็นอุปสรรคและต้องได้รับการแก้ไข สร้างศักยภาพให้ทั่วทุกจังหวัดโดยอาศัยคณะกรรมการระดับประเทศ จังหวัด ตำบล เข้าไปขับเคลื่อนกับประชาชน โดยจะต้องดูว่าจังหวัดตนเองมีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้รัฐบาลส่งทีมลงไปช่วยยกระดับให้เกิดรายได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะสอดคล้องกับโครงการประชารัฐเพราะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชน เอกชน มหาวิทยาลัย ประชาสังคม จะเข้ามาทำงานร่วมกันโดยจะมีคณะทำงานระดับพื้นที่ทั่วประเทศมาถึง 7,463 ทีม โดยต้องการคนในพื้นที่เพราะจะรู้ปัญหาของตัวเองดี ส่วนคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมานี้เป็นกรรมการที่คอยวางกรอบ ส่วนกรรมการที่จะตอบโจทย์ได้ดีคือระดับจังหวัด ระดับตำบล ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนในชุมชนนั้นเองจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะทุกคนต้องการเห็นชุมชนที่ยั่งยืน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง