TECHNO FARM FAIR สนุกและเรียนรู้เทคโนฯเพื่อพัฒนาเกษตร

25 มกราคม 2561
15,088

มหา'ลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 TECHNO FARM FAIR สนุกและเรียนรู้เทคโนฯเพื่อพัฒนา

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” TECHNO FARM FAIR

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนสมัยใหม่ การวิจัยและการนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาพัฒนา

งาน TECHNO FARM FAIR จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการใหม่ ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรเผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป เผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ประกอบไปด้วย นิทรรศการและสวนดอกไม้แสดงความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การอบรม สาธิต ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การอบรมการทำอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด ,การอบรมทำน้ำสลัดผัก , การอบรมเพาะเห็ด , การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , การอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม การอบรมการทำนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

ตลอดจนการแข่งขันและประกวดต่างๆ เช่น ประกวดหุ่นไล่กา ประกวดฟาดแส้คาวบอย พ่นไฟและแต่งกาย ประกวดแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาสามัคคี 4.0 (โยนไข่ ยิงหนังสติ๊กและปามูลวัว) พร้อมจัดเสวนา หัวข้อ เกษตรไทย ก้าวไกลด้วย Smart farm โดย ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ผู้สนใจเข้าชมงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง