ทอดเวลาใช้กม.ทำได้ แต่ร่างพ.ร.ป.ส.ส.ต้องดูเจตนาเลือกตั้ง

18 มกราคม 2561
919

"นรชิต" ชี้ทอดเวลาใช้กฎหมายทำได้ แต่ร่างพ.ร.ป.ส.ส. ต้องดูเจตนาเลือกตั้งที่รธน.กำหนด

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมเสนอคำแปรญัตติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วันนับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่ร่าง พ.ร.ป. กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป ให้ กมธ.วิสามัญ พิจารณา ว่า ตนขอให้ความเห็นฐานะกรรมการกฤษฎีกาว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างกฎหมายที่ผ่านมาเคยมีการกำหนดให้มีผลบังคับใช้ ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เช่น 90 วัน 180 วัน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก โดยสำคัญที่ต้องกำหนดระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้นั้น เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยววข้องได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานราชการได้เตรียมความพร้อม ส่วนกรณีที่ สนช. อาจจะพิจารณาตามคำขอแปรญัตตินั้นส่วนตัวไม่สามารถให้ความเห็นได้

นายนรชิต กล่าวด้วยว่าในหลักการของรัฐธรรมนูญที่กำหนดเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลังจากที่ พ.ร.ป. จำนวน 4 ฉบับมีผลบังคับใช้ คือ พ.ร.ป.พรรคการเมือง, พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(​กกต.), ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. แล้วให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากร่าง พ.ร.ป.ฉบับใดเขียนให้มีผลบังคับใช้แบบมีระยะเวลาอาจทำให้เวลา 150 วันตามรัฐธรรมนูญต้องบวกเพิ่มไปตามระยะเวลาที่ให้ ร่างพ.ร.ป. มีผลบังคับใช้ด้วย ดังนั้นประเด็นที่อาจเกิดขึ้นควรพิจารณาในแง่ตอบโจทย์ของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ต่อผลกระทบทางด้านการเมืองหากสนช.เลือกแนวทางดังกล่าว นายนรชิต ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ระบุว่าตนไม่ใช่นักการเมือง ไม่สามารถให้ความเห็นได้

แชร์ข่าว :
Tags: