คลังย้ำ!! หักลดหย่อนภาษีบุตรคนที่สองได้ 6 หมื่นบาท

17 มกราคม 2561
7,034

"กระทรวงการคลัง" แจงลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 หักลดหย่อน 60,000 บาทได้ทั้งพ่อและแม่ คาดจะมีคนใช้สิทธิ์ 350,000 คน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจาก คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร ตั้งแต่คนที่ 2 และเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ และหากมีลูกแฝดบุตรเกิดคนที่สองจึงได้รับสิทธิ์หักลดหย่อน 60,000 บาท กำหนดให้บิดา มารดา เป็นผู้มีเงินได้เมื่อแยกยื่นแบบภาษี บุตรคนแรกได้ลดหย่อนคนละ 30,000 บาทต่อคนต่อปีภาษี บัตรคนที่ 2 หักลดหย่อนได้อีกคนละ 60,000 บาท รวมเป็นบิดา มารดา แยกยื่นภาษีหักลดหย่อนได้คนละ 90,000 บาท หากมีบุตรสองคน เริ่มใช้ในปีภาษี 2561 ยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป คาดวาจะมีผู้ใช้สิทธิบัตรคนที่สองประมาณ 350,000 คน

สำหรับการนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักเป็น ค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน 60,000 บาท หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรเกิน 1 ปีภาษี สำหรับการตั้งครรภ์ แต่ละคราว ให้หักลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรเพิ่มมาทดแทนสังคมคนชรา คาดวาจะมีผู้ใช้สิทธิ์ฝากครรภ์ประมาณ 4.3 แสนบาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง