ครม.ไฟเขียวทำสมาร์ทวีซ่าดึงต่างชาติลงทุนไทย

16 มกราคม 2561
1,884

"ครม." ไฟเขียวเปิดทำ "สมาร์ทวีซ่า" ดึงต่างชาติทำงาน - ลงทุนไทย พร้อมเปิดให้ขอวีซ่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการสมาท์วีซ่า หรือ วีซ่าประเภทพิเศษ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาทำงานในไทย หรือ ลงทุนในไทยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะทำให้เพิ่มโอกาสการเรีบนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนของคนไทย เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กระตุ้นการลงทุนในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเริ่มเปิดให้ขอวีซ่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของ สมาร์ทวีซ่า จะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สมาร์ท ที / สมาร์ท ไอ / สมาร์ท อี / สมาร์ท เอส ซึ่งกลุ่ม สมาร์ท ที โดยจะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง เงินเดือนมากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน มีสัญญจ้างระยะเวลาเหลือมากกว่า 1 ปี บริษัทนายจ้างต้องประกอบธุรกิจ S-Curve โดยมีระยะเวลาวีซ่าสูงสุดไม่เกิน 4 ปีต่อครั้ง ทำงานในกิจการที่ได้รับการรับรองโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต ขยายเวลารายงานตัวเป็นทุก 1 ปี ด้านสมาร์ท ไอ สำหรับกลุ่มที่มีการลงทุนในนามบุคคลมากกว่า 20 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการทำธุรกิจและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง