ซูเปอร์โพล ชี้ปชช.72.3% หวังปลดล็อคการเมืองแบบสงบ

14 มกราคม 2561
1,106

ซูเปอร์โพล ชี้ปชช. 27.7% ให้ปลดการเมืองทันทีไม่เกิน 6 ด. หวังแก้ทุกปัญหารวดเร็ว 72% หวังให้ค่อยเป็นค่อยไปห่วงบ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบ-คนรุ่นใหม่ Gen Z-Y หนุนรัฐบาลน้อย

"นายนพดล  กรรณิกา" ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผย ผลสำรวจเรื่อง "ตอบโจทย์การเมืองของคน 3 ฝ่าย" ที่ได้ศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่างระหว่าง วันที่ 5 – 13 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.8 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลางในจุดยืนทางการเมือง ขณะที่เกินกว่า 1ใน 3 หรือร้อยละ 36.3 สนับสนุนรัฐบาล-คสช. และร้อยละ 8.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล-คสช.

เมื่อถามถึงประเด็นร้อน "ตอบโจทย์ปลดล็อคการเมือง" พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.3 ระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป ในอีก 6 เดือนข้างหน้า เพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ ยังไม่เห็นพรรคการเมืองปรับปรุงตัว ช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นอย่างไร พฤติกรรมยี้เดิมๆ ยังมีอยู่ 

ขณะที่ร้อยละ 27.7 ระบุ ควรปลดล็อคทันที ไม่เกิน 6 เดือน เพราะจะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า รู้ใจประชาชนได้มากกว่า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีรวดเร็วกว่า และเมื่อจำแนกออกตามจุดยืนการเมืองของคน 3 ฝ่าย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ของกลุ่มพลังเงียบ ระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยร้อยละ 67.7 ของผู้สนับสนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 60.0 ของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

"ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล" ระบุอีกว่า ที่น่าสนใจ คือ เมื่อจำแนกจุดยืนทางการเมืองของคน 3 ฝ่าย ออกตาม "เพศ" พบว่า "หญิง" มีสัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาลมากกว่า "ชาย" คือ ร้อยละ 38.2 ต่อร้อยละ 34.1 ขณะที่เกินครึ่งของทั้งชาย-หญิง เป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลาง คือ ร้อยละ 54.4 ต่อ ร้อยละ 55.2

และเมื่อจำแนกออกตาม เจนเนอเรชั่นช่วงอายุของกลุ่มคน ในเรื่อง "จุดยืนทางการเมืองของประชาชน" พบว่า กลุ่มเจนแซด หรือ เจนซีส์ (Gen Z) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 36.3 , เจนวาย (Gen Y) สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 32.8 , เจนเอ็กซ์ (Gen X) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 47.1 และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี (Gen B) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 50.0 

โดยพบว่า เจนแซด (Gen Z)  ร้อยละ 6.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล , เจนวาย(Gen Y) ก็ร้อยละ 11.0 , เจนเอ็กซ์  (Gen X) ร้อยละ 4.3 และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี (Gen B) ไม่สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 8.7

ขณะที่พบว่า กลุ่มซึ่งเป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด คือ เจนแซด (Gen Z) ร้อยละ 56.8 , เจนวาย (Gen Y) ร้อยละ 56.2 , เจนเอ็กซ์ (Gen X)  ร้อยละ 48.6 และเจนอื่นๆ ร้อยละ 41.3

"ที่น่าพิจารณาอีก ก็คือ เรื่องที่ทุกกลุ่มต้องการให้รัฐบาลและ คสช. ปฏิรูป เร่งด่วนก่อนการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 46.2 ระบุปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รองลงมาคือร้อยละ 12.1 ปฏิรูป เศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SME แก้ปากท้องได้ยั่งยืน , ร้อยละ 11.5 ระบุ ปฏิรูปการเมือง , ร้อยละ 10.0 ปฏิรูป การศึกษา , ร้อยละ 9.3 ปฏิรูปจราจร แก้อุบัติเหตุ คมนาคมทั้งระบบ - ปฏิรูป ระบบสาธารณสุข สุขภาพ ประกันสังคม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มเจนเนอเรชั่นต่างๆ นั้น แบ่งได้ตามอายุดังนี้ เจนแซด (Gen Z) ปัจจุบันถือเอา ช่วงหลัง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงวัยนี้ เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อม Digital และ Social Network 
       

เจนวาย (Gen Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2524-2543 เป็นกลุ่มคนที่โตมาในยุคที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที
       

เจนเอ็กซ์ (Gen X) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2523 คนรุ่นนี้มีประสบการณ์ช่วง ประชาธิปไตยเบ่งบานในยุค ตุลาคม 16 และเป็นตัวเชื่อมระหว่าง เจนบี
       

เจนบี (Gen B) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 มีลักษณะอนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง