TFEX REPORT 12 มกราคม 2561

12 มกราคม 2561 | โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1,465

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 มีปริมาณการซื้อขายที่ 499,832 สัญญา

โดย SET50 Index Futures  มีปริมาณการซื้อขาย146,828สัญญาSingle Stock Futures 308,864 สัญญา Gold Futures 22,043สัญญาโดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 21,003 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย7,171 สัญญาUSD Futures 14,190สัญญา RSS3D Futures 16 สัญญา และ Gold-D Futures 720สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (11 มกราคม2560) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3299456สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและยืนตัวอยู่เหนือ 1,800 จุดต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าโดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,175.81จุด เพิ่มขึ้น5.25จุด (0.45%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50H18(137711สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา1173.3จุดเพิ่มขึ้น3.60จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต-2.51จุดส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญาTRUEH18 (31,331สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา6.51บาทลดลง -0.09 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์  สัญญา Gold-D Futures (GDH18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 1,330.64ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น12.69ดอลลาร์สหรัฐ และ Gold Futuresสัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือGF10G18 (11,959สัญญา)มีราคาที่ใช้ชำระราคา20,250บาทเพิ่มขึ้น160บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures series ที่ไกลที่สุด (RSS3N18) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 59.55บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น0.858 บาท

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่บ.ล.  ภัทร, บ.ล. ธนชาต และ บ.ล.  เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น21.69%

                    ประเภทผู้ลงทุน         สัดส่วนการซื้อขาย

              ผู้ลงทุนสถาบัน                    40.93%

              ผู้ลงทุนทั่วไป                      49.78%

              ผู้ลงทุนต่างประเทศ                9.29%

 

แชร์ข่าว :
Tags: