สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8-12 มกราคม 2561

12 มกราคม 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,598

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวที่ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 570 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 349.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าสต็อกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาจะมีปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อุปสงค์กลับมีปริมาณต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นผลมาจากการส่งออกยังมีปริมาณน้อยกว่าเป้าหมาย คาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศจะยืนอ่อน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 312.90 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม อยู่ที่ 947.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลงและลดลงต่ำที่สุดในรอบกว่า 4 เดือน สืบเนื่องมาจากการคาดการณ์สต็อกถั่วเหลืองสหรัฐฯจะมีปริมาณมากกว่าที่ได้คาดไว้ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าสต็อกผลผลิตจะเติบโตกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2560 เกือบร้อยละ 10 ขณะเดียวกัน การเพาะปลูกถั่วเหลืองของบราซิลในปีนี้มีผลผลิตค่อนข้างดีโดยจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเร็วๆ นี้ ด้านอาร์เจนตินาก็มีสภาพอากาศดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 48.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 47.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 427  เป็นตันละ 441 ดอลลาร์  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 337 ดอลลาร์ เป็นตันละ 347 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากราคากระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ปรับเพิ่มจากกระสอบละ 970 บาท เป็นกระสอบละ 980 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคายืนแข็ง

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น ด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดใกล้เคียงกับช่วงก่อนนี้ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 38-48 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,200 บาท (บวกลบ 40)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

------------------------

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th

แชร์ข่าว :
Tags: