'เจดับเบิ้ลยูดี' ปันผลระหว่างกาล 0.15บาท

12 มกราคม 2561
1,912

บอร์ดเจดับเบิ้ลยูดีเคาะ "จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล" 0.15 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันอังคารที่ 23 ม.ค. นี้  

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ทางเรือและทางอากาศอย่างครบวงจร (Total Logistics Solutions Provider) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 11มกราคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2560 (มกราคม-กันยายน 2560) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XDในวันอังคารที่ 23 ม.ค. นี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561

สำหรับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจาก JWD มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งวด 9เดือนแรกปี 2560 เติบโตตามเป้าหมาย โดยมีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 1,792.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 1,661.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 146.4ล้านบาท เพิ่มขึ้น 384.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ (หลังหักรายการพิเศษ) จำนวน 51.4ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการงวด 9 เดือนแรกปี 2560 และกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 166.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

"การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า JWD เป็นบริษัทฯ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่     ผู้ถือหุ้น โดยนับจากที่นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปลายปี 58 JWD มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 60 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนในอาเซียนและภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ ธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและข้ามแดน คลังสินค้าทั่วไป ธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ คลังสินค้าห้องเย็น เป็นต้น โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี เรายังคงเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้และกำไรจากการเข้าซื้อกิจการ Freight และการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ เรามีความมุ่งมั่นบริหารธุรกิจเพื่อผลักดันรายได้และผลกำไรให้เติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน" นายชวนินทร์ กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง