โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

6 มกราคม 2561
29,484

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (6 ม.ค.61) ที่พระลานพระวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี ถวายความเคารพพระราชอาสน์

640_chcahkbbh5fegj87ci79e

จากนั้นเวลา 15.39 น. ผู้แทนพระองค์ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง จุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ระหว่างนั้นโหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ และกลับเข้าพลับพลาพิธี ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เมื่อหัวหน้างานโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง อ่านโองการบวงสรวงจบแล้ว ผู้แทนพระองค์เดินไปยังชาลาหน้าพระเมรุมาศจำลอง ได้สุหร่ายและรับค้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทุบที่ชาลาหน้าพระเมรุมาศ 3 ครั้ง แล้วโปรยดอกไม้ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ต่อจากนั้นไปยังบริเวณหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง จับสายสูตรอัญเชิญนพปฎลเศวตฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ก่อนกราบที่หน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เป็นอันเสร็จพิธี

640_5cb86d6jihb6hia8hackf

ในการนี้จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแผนกสถาปนิกในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศองค์จริง โดยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงบุษบก ขนาดของฐาน มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง กว้าง 4.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร ความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ 22.35 เมตร โดยบริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

640_aa8if89d9e5ee6bfda76j

ส่วนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีความแตกต่างจากพระเมรุมาศจำลองแห่งอื่น เพราะเป็นพระเมรุมาศจำลององค์เดียวที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง และยังเป็นแห่งเดียวที่ฉัตรยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีขาว 9 ชั้น เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน ส่วนอีก 84 แห่ง ยอดพระเมรุมาศจำลองเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร ซึ่งเป็นฉัตรสีทอง 9 ชั้น

640_bicda6jbjdkbcg5bbhkai

640_677966dc6jaeeiigcac6b

640_ah97iidgbbjgafckcg7kg

640_f59gbca75b5didjj85c6a

640_g6bjha5baca8f5c56id89

640_j6baeb99abccakkjajgdj

640_8j9f669ha5eahi8idcf6j

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง