จากสายน้ำตาถึงไซยะบุรี

6 มกราคม 2561
2,887

กวีทรรศน์ คัดสรรโดย "เสรี ทัศนศิลป์"... "จากสายน้ำตาถึงไซยะบุรี" ของ "โขงรัก คำไพโรจน์"

.....

จากสายน้ำตาถึงไซยะบุรี

 

1.

เขื่อนมังกรนอนขวางอยู่ต่อหน้า            โธ่! จำปายังจะมาขวางทางแม่

ลูกทั้งสองทรพีดีแท้แท้                               ทั้งที่เลี้ยงดูแลแต่ใดมา

เมื่อลูกอยากเล่นน้ำแม่ก็โอบ                เคยสอนหรือจงโลภสุดขอบหล้า

แล้วลูกเปลี่ยนจริงเปล่าเล่าจำปา                    แม่ก็ไหลธรรมดาอย่างสามัญ

เมื่อลูกอยากสู่ยุคบริโภค                    ตามตูดโลกทำนุวัตถุสนั่น

ลูกก็ใฝ่สร้างเขื่อนเสมือนกัน                         แม่ก็ฝันธรรมดาอย่างวาริน

เมื่อลูกอยากเพาะปลูกแม่ก็ปลอบ          แต่โครงการโกยกอบไม่เคยสิ้น

ยังไม่พอหรือสะอื้นดื่นแผ่นดิน                       ข้าวหรือเหล็กที่กินผ่าหัวใจ

ร่างแม่ยาวสี่พันเก้าร้อยกิโลเมตร           หกประเทศโอบอุ้มตุ้มโฮมไหว

แม่มาจากอุราหิมาลัย                                 แล้วหนูมาจากไหนไซยะบุรี

มาเพื่อล่ามโซ่ตรวนมวลปลาบึก            เพื่อฆ่าความรู้สึกของตาสี

มาเพื่อฟังขอบท่าขลนที                              หรือเพื่อบดขยี้แม่คงคา

มาฟังเสียงไห้โฮ สุทโธนาคราช             มาเย้ยญาติคำหยาด ซั้นดอกหวา*

นั่นคณะมนตรีสายน้ำตา                              นองแล้วบนรูปหน้าแม่สองนาง

มาเพื่อลบอดีตแม่ทอหูก                    มาเพื่อปลูกพลังงานการอวดอ้าง

หรือมาเพื่อความตายทุกรายทาง                     หกสิบล้านด้านล่างอยู่อย่างไร

 

2.

ภาพเด็กชายสะพายข้องไปกับพ่อ          ขึ้นเรือกีบคลื่นคลอต่อเคลื่อนไหว

ภาพปลาออดฮุบแมงปอต่อนี้ไป                     อาจซุกในทรงจำเปลี่ยวทำนอง

ฝันฮอดเขื่อนไฟฟ้าอาณาจักร               ลืมแล้วบ้อคนฮักแม่น้ำของ

ลืมหรือไรธรรมชาติหาดสีทอง                       ลืมหรือไรอ้ายน้องอินโดจีน

ลูกขอกราบแทบองค์พระธาตุหลวง        พ่อพระใสในทรวงปวงวัตรศีล

วอนพระสุกต่อต้านการป่ายปีน                      ของมือตีนสมุนทุนสามานย์

กราบพระพุทธบาทโพนสันถึงหลี่ผี        องค์ธุลีธาตุพนมผสมผสาน

สรรพสิ่งลุ่มน้ำโขงดงบาดาล                         ลุกขึ้นต้านเขื่อนไฟให้พร้อมกัน

อักษรศาสตร์มวลสารสร้างดั่งคำสาป      จากคมดาบปากกาเดือดเลือดที่กลั่น

ถ้าโครงการตวงตักใครผลักดัน                      ให้ฟันธงลงฑัณฑ์ได้ทันที

ด้วยเพราะลูกเกิดมาก็เห็นแม่              สายรกกูฝังแช่อยู่ที่นี่

ใครทำแม่ของลับดับชีวี                               ข้ามศพกูคนนี้ก่อนเป็นไร

...โปรดทบทวนผลกระทบท่านมนตรี     ไซยะบุรีโมเดลไม่ต้องการ

 

โขงรัก  คำไพโรจน์

...

 

                     ไขคำ* ซั้นดอกหวา ภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง อย่างนั้นหรือ,เช่นนั้นหรือ

 ...

ภาพประกอบ : เสรี ทัศนศิลป์

แชร์ข่าว :
Tags: