'คลัง' แจงพร้อมเพย์ขัดข้องเพราะโปรแกรมประมวลผิด

3 มกราคม 2561
2,967

คลังชี้แจงประเด็น "ระบบพร้อมเพย์" ขัดข้องสิ้นปี 60 ระบุเกิดจากโปรแกรมประมวลผลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด ยันไม่เกิดซ้ำ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมผู้ทำธุรกรรมทุกราย

กระทรวงการคลังได้ประสานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท. ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธ.ค.2560 นั้น บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (บริษัทฯ) และธนาคารผู้ให้บริการได้รับทราบปัญหาการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ จึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุและขอปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 11:45 น. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ

จากการตรวจสอบ พบว่า โปรแกรมการประมวลผลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางได้

ดังนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้พัฒนาระบบเร่งดำเนินการแก้ไข โดยระบบสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลา 14:45 น. ในวันเดียวกัน สำหรับรายการโอนเงินที่ลูกค้าไม่ได้รับเงินภายในวันเดียวกันนั้น มีจำนวน 20,000 รายการ ซึ่งธนาคารต่าง ๆ และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขนำเงินเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับครบถ้วนทุกรายแล้ว ซึ่งทุกธนาคารได้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ บริการพร้อมเพย์เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนธ.ค. 2559 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีการโอนเงินระหว่างธนาคารเกือบ 70 ล้านรายการ โดยจำนวนโอนเงินสูงสุด 700,000 รายการต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด

นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งแรกของบริการพร้อมเพย์ที่ให้บริการมาตั้งแต่เดือนม.ค.ของปีที่ผ่านมา โดยเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม และหลังจากการแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก และเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าที่ต้องโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอื่นแทนพร้อมเพย์ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ธนาคารผู้ให้บริการทุกธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกราย

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง