ครม.ไฟเขียว โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอีก 8 แปลง

3 มกราคม 2561
3,730

ครม. ไฟเขียว “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ” อีก 8 แปลงให้ผู้ถือบัตรคนจนจองก่อน พร้อมให้ออมสิน–ธอส.จัดสินเชื่อวงเงิน 4 พันล้านบาทสนับสนุน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 มีมติเห็นชอบโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุระยะที่ 2 โดยจะดำเนินการในที่ดินราชพัสดุ 8 แปลง เนื้อที่รวมจำนวน 317 ไร่ 2 งาน 49.9 ตารางวา มีทั้งหมด 2,757 ยูนิต

สำหรับกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยให้พิจารณากลุ่มแรกก่อนคือประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง หากโครงการยังเหลืออยู่ให้พิจารณากลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และกลุ่มสุดท้ายคือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งกลุ่มประชาชนทั่วไปทางธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนดอกเบี้ย

ครม.ยังอนุมัติกรอบสินเชื่อ 4,000 ล้านบาทจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และทางสำนักงานประกันสังคมจะร่วมลงทุนกับกระทรวงการคลังดำเนินโครงการนี้ด้วยในวงเงิน 5,000 ล้านบาทสำหรับประเภทที่อยู่อาศัยมี 3 แบบคือ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารที่พักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ราคาจะอยู่ที่ 350,000 -700,000 บาทต่อยูนิต

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง