ปชช.หนุนตรวจเลือด-ตรวจเหล้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ!!

31 ธันวาคม 2560
1,087

"SUPER POLL" เผยผลสำรวจปชช. 95.6% หนุนมาตรการตรวจเลือด ตรวจเหล้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ 78.5% ห่วงขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจโพล เรื่อง ลดเร็ว ลดตาย เที่ยวปีใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,479 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

10 จังหวัดที่ประชาชนอยากเที่ยวปีใหม่มากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 27.2 อันดับสอง ได้แก่ เชียงราย ร้อยละ 14.5 อันดับสามได้แก่ เลย ร้อยละ 10.1 อันดับสี่ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 9.5 อันดับห้า ได้แก่ น่าน ร้อยละ 7.8 อันดับหก ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยละ 5.4 อันดับเจ็ด ได้แก่ กาญจนบุรี ร้อยละ 4.2 อันดับ แปด ได้แก่ ชัยภูมิ ร้อยละ 3.6 อันดับเก้า ได้แก่ เพชรบุรี ร้อยละ 3.1 และอันดับสิบได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.8 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.7 มีความสุขมากถึงมากที่สุด ที่ได้เที่ยวปีใหม่

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 สุขมากถึงมากที่สุด จะเห็นคนไทยสวดมนต์ข้ามปี ในอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดเหล้า ปลอดเบียร์

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่กังวลจะเกิดอุบัติเหตุขณะเที่ยว ทำลายความสุขประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.5 ระบุ เจอคนขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ร้อยละ 74.3 เจอคนเมาแล้วขับ ร้อยละ 71.8 เจอจุดก่อสร้างซ่อมทาง ด่านต่างๆ แจ้งกระชั้นเกินไป เบรกไม่ทัน รถติด

ร้อยละ 69.3 ระบุความไม่พร้อมคนขับรถ ง่วง ประมาทเลินเล่อ ร้อยละ 64.1 ระบุ สัญญาณไฟเสีย ไม่ซ่อมแซม ร้อยละ 52.4 ระบุ สภาพถนน หลุมบ่อ ชำรุด ร้อยละ 47.9 ระบุ สภาพแวดล้อม สภาพอากาศเลวร้าย มองไม่เห็นทาง และร้อยละ 23.2 ระบุอื่นๆ เช่น รถตัดหน้า มอเตอร์ไซต์ สิ่งกีดขวางข้างทาง เป็นต้น

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.6 เห็นด้วย ต่อมาตรการ ตรวจเลือด ตรวจเหล้า ทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เจอเมาประกันไม่จ่าย มีเพียงร้อยละ 4.4 ไม่เห็นด้วย

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.9 เห็นด้วยและสนับสนุน ลดเร็ว ลดตาย เที่ยวปีใหม่ เร็วตามที่กฎหมายกำหนด ในขณะที่เพียง ร้อยละ 9.1 ไม่เห็นด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง