วช.นำทัพนักวิจัยไทยกวาดรางวัลสิ่งประดิษฐ์โซล-ไต้หวัน

18 ธันวาคม 2560
3,179

วช. เผย จุฬา และสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล Grand Prize จากผลงาน "เพรชทูจอย "เม็ดบีดที่กักเก็บสารยับยั้งเชื้อราในผลไม้เปลือกบางและไม้พยุงเดินปรับประดับอัตโนมัติ ในงานประกวดSIIF 2017

วช. เผย จุฬา และสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล  Grand Prize จากผลงาน "เพรชทูจอย "เม็ดบีดที่กักเก็บสารยับยั้งเชื้อราในผลไม้เปลือกบางและไม้พยุงเดินปรับประดับอัตโนมัติ  ในงานประกวดSIIF 2017 จากเกาหลีใต้ พร้อมกับกวาดรางวัลในงาน KIDE 2017จากไต้หวัน วช. เผย จุฬา และสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล  Grand Prize จากผลงาน "เพรชทูจอย "เม็ดบีดที่กักเก็บสารยับยั้งเชื้อราในผลไม้เปลือกบางและไม้พยุงเดินปรับประดับอัตโนมัติ  ในงานประกวดSIIF 2017 จากเกาหลีใต้ พร้อมกับกวาดรางวัลในงาน KIDE 2017จากไต้หวัน 

นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า  ที่ผ่านมาวช. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่จะผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้นคือการสนับสนุนให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติต่าง ๆ ล่าสุดในงาน Seoul International Invention Fair 2017 หรือSIIF 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30พ.ย. -3ธ.ค. นี้ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรส่งเสริมด้านการประดิษฐ์คิดค้นของสาธารณรัฐเกาหลี Korea Invention Promotion Association (KIPA) 

วช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรในการนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยมีผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย จำนวน  101 ผลงาน จาก 20 หน่วยงาน อาทิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน 

โดยภายในงานดังกล่าวมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 600 ผลงาน จากนานาประเทศในทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และทวีปแอฟริกา รวม 33 ประเทศ ซึ่งผลงานของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ไทย ได้รับรางวัลระดับ Grand Prize จำนวน 2รางวัล ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับชนะเลิศ ของงานนี้ ได้แก่ เพรชทูจอย เป็นนวัตกรรมเม็ดบีดที่กักเก็บสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้ไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเม็ดบีด เพรชทูจอย จะปลอดปล่อยสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียออกมาช่วยให้ยืดอายุผลไม้ผิวบาง อาทิ สตอเบอร์รี่ ให้สดใหม่ได้นานขึ้นเป็นผลงานของอาจารย์นงนุช เหมือนสินและคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนอีกผลงานเป็นของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดยด.ญ.สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ และคณะ จากผลงานไม้พยุงเดินปรับประดับอัตโนมัติ ช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวและผู้สูงอายุ ให้สามารถขึ้นลงบันไดได้ และเพิ่มความปลอดภยด้วยระบบเซนเซอร์ติดตามตัว  นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 56 ผลงาน  รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 18 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 23 ผลงานและรางวัลพิเศษ จากองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 22 รางวัลจาก 10 องค์กร/หน่วยงาน

ขณะเดียวกันใน งาน 2017 Kaohsiung International Invention and Design EXPO หรือKIDE 2017 ที่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน จัดโดย World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) ร่วมกับ Taiwan Inventions Products Promotion Association (TIPPA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไต้หวัน โดย Kaohsiung City Government นั้น

วช. ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 12 ผลงาน จาก2 หน่วยงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งภายในงานมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ นักวิจัยและนักประดิษฐ์อิสระ จากไต้หวันและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงจำนวนกว่า  500 ผลงาน จากองค์กรประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า20 ประเทศ โดยผลงานของนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลภายในงานคือ รางวัลเหรียญทอง จำนวน5 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 รางวัล

" การที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากเวทีต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยที่ไม่แพ้ชาติไหนในโลก ทั้งเป็นระดับมาหาวิทยาลัยและโรงเรียน สอดคล้องแนวนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม " 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง