'GPSC' ลงนาม 'NNCL' พัฒนาโซลาร์รูฟท็อป

15 ธันวาคม 2560
3,785

"GPSC" ลงนามร่วม "NNCL" เตรียมพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อป - พัฒนาระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเพื่อก้าวไปสู่สมาร์ทซิตี้

ดร.เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือGPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคกลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ธันวาคม) GPSC ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL เพื่อ (1) พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) (2) พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) และ (3) พัฒนาระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (SMART GRID) ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยคาดว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2561 โดยมีกำลังการติดตั้งประมาณ 50 เมกะวัตต์ เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท

"การลงนามในครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโซลาร์รูฟท็อป เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทาง NNCL ไว้วางใจเลือก GPSC เพราะเรามีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นผู้นำในธุรกิจด้านพลังงาน (Power Flagship) ของกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายกระทรวงพลังงานในการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมโดยจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย" ดร.เติมชัยกล่าว

นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานมีแผนที่จะผลักดันให้มีการใช้ในโครงการนำร่องในช่วงปี 2561 เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาระบบธุรกิจไฟฟ้าของโลกกำลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ขณะเดียวกันระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ SMART GRID กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะเมืองที่มีการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน(SMART CITY)

"Smart Grid ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในยุคพลังงานสะอาด อย่างแสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ เพราะจะเข้ามาช่วยจัดการการผลิต จัดเก็บ และจัดสรรพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย" ดร.เติมชัยกล่าว

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL กล่าวว่า การพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (SMART GRID) ทางNNCL ได้ให้ความร่วมมือกับ GPSC ในการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนครและจะพิจารณาจัดสรรพื้นที่เหมาะสมให้ GPSC ดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อที่จะยกระดับไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ในอนาคต

"NNCL จะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งโซลาร์รูฟฯ ทั้งด้านรายได้จากการขายไฟฟ้า ส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้พลังงานสะอาด และยังเกิดประโยชน์โดยตรงในด้านการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการกว่า200 โรงงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี นำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายนิพิฐกล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง