ม.เกษตรฯ ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก

14 ธันวาคม 2560 | โดย นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ประชาสัมพันธ์ มก.
1,108

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก ขึ้นแท่นอันดับ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลับมาขึ้นแท่นอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย อันดับที่ 96 ของโลก ประจำปี 2017 จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 ด้วยคะแนนรวม 5,706 คะแนน ในขณะที่สุดยอดอันดับ 1 มหาวิทยาสีเขียวของโลกประจำปี 2017  ได้แก่ Wageningen University and Research Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 7,552 คะแนน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับใน ปี 2017 ทั้งสิ้น 619 แห่งทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้อันดับที่ 96 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 จาก 23 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 5,706 คะแนน จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนจากเกณฑ์การประเมินทั้ง  6 ด้าน รวม 5,706 คะแนน ดังนี้ 1.การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 758 คะแนน 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  835 คะแนน 3. การจัดการของเสีย 1,251 คะแนน 4. การจัดการน้ำ 670 คะแนน 5. การสัญจร 1,162 คะแนน 6. การศึกษา 1,030 คะแนน

“ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณบุคลากร นิสิต และนิสิตเก่า รวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเราจะร่วมกันสร้างโลกสีเขียวกันต่อไป ” ดร.จงรัก กล่าว


ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยของไทย ที่ได้รับอันดับ 1-5 มหาวิทยาลัยสีเขียวของไทยและอันดับโลก มี ดังนี้อันดับ 1 ของไทย อันดับ 86 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับ 2 ของไทย อันดับ 90 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของไทย อันดับ 96 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับ 4 ของไทย อันดับ 122 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีอันดับ 5 ของไทย อันดับ 143 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ้างอิง http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

แชร์ข่าว :
Tags: