'สมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานทุนภูมิพล ให้แก่นิสิต มมส 35 ราย

14 ธันวาคม 2560
4,323

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯให้ "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร นิสิต มมส 8,254 ราย พร้อมพระราชทานทุนภูมิพล ให้แก่นิสิต 25 ราย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 14 รูป) และพระสงฆ์ผู้ได้รับรางวัล พระธาตุนาดูน ทองคำ คือพระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) (ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย) เข้ารับพระราชทานรางวัล มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน ได้แก่
1.นายวิจารย์ สิมาฉายา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
2.นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.นางอังคณา นีละไพจิตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
4.Prof Cho ,Hang Rok Ph.D. Honorary Degree in Doctorof Philosophy in Korean ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ 3 คน ได้แก่
1. ดร.สายหยุด จำปาทอง (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์)
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ)
3.นางอังคนางค์ ศิริมณี (อังคนางค์ คุณไชย) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย และสมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตลอดจนมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 จำนวน 35 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 25 ทุน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 8,254 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 160 คน ปริญญาโท 459 คน และปริญญาตรี 7,635 คน

ในโอกาสนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแลนิสิตในโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ จำนวน 3 ราย บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้าเฝ้า ฯ จำนวน 6 ราย บัณฑิตและนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้า ฯ จำนวน 24 ราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560ผู้แทนนิสิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้า ฯ ถวายสิ่งของตามลำดับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง