โปรดเกล้าฯ '194บิ๊กตร.' แต่งตั้ง13ผบช.-120ผู้การ

14 ธันวาคม 2560
26,202

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ "194บิ๊กตร." แต่งตั้ง13ผบช.และ120ผู้การ

เมื่อวันที่13 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งข้าราชการตำรวจ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 194 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ

พลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านป้องกันปราบปราม อาชญากรรม) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ,พลตํารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ,พลตํารวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ,พลตํารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1 ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล พลตํารวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

พลตํารวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1,พลตํารวจโท ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 3,พลตํารวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7,พลตํารวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 8,พลตํารวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ประจําสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 9,พลตํารวจโท สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 9 ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว,พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว

แชร์ข่าว :
Tags: