รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน 11-31 ธ.ค.นี้

7 ธันวาคม 2560
1,742

"รฟม." แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช–ซอยพหลโยธิน 54/4 เพื่อยกชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียว 11 – 31 ธ.ค.นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง บริเวณซอยพหลโยธิน 54/4 ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าว :
Tags: