ไอบีเอ็มปักธงพลิกโฉมดิจิทัลไทย

29 พฤศจิกายน 2560
2,681

ยักษ์ฟ้า “ไอบีเอ็ม” ตอกย้ำพันธกิจนำเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนการเติบโตภาคธุรกิจไทย ชูเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ-แพลตฟอร์มคลาวด์ ปักธงตลาดภาครัฐ การแพทย์ การศึกษา องค์กรธุรกิจ ตั้งเป้าหนุนองค์กรในไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่บนดิจิทัล

นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ไอบีเอ็มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 65 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และจากนี้ยังคงมุ่งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจองค์กร งานวิจัยพัฒนา ผลักดันการก้าวสู่มิติใหม่บนดิจิทัล พร้อมขานรับนโยบายประเทศไทย4.0

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการโซลูชั่นด้านค็อกนิทิฟและแพลตฟอร์มคลาวด์เต็มตัว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ การเงิน การผลิต โทรคมนาคม และการแพทย์ ฯลฯ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีและธุรกิจ

2-3 ปีที่ผ่านมาได้ปรับองค์กรครั้งใหญ่ให้พร้อมพาธุรกิจก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ไปสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีและธุรกิจ ที่เทคโนโลยีอย่างค็อกนิทิฟ คอมพิวติ้ง คลาวด์ และซิเคียวริตี้ รวมถึงแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ จะทวีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของปริมาณข้อมูล โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เฉพาะปี 2560 ปีเดียว เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการที่สำคัญจำนวนมาก เช่นให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์สำหรับโครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ขณะที่ภาคการเงินเริ่มปูทางเพื่อลุยหนักบล็อกเชน พร้อม นำแนวคิด ‘อไจล์’ และ ‘ดีไซน์ธิงค์กิง’ สนับสนุนการปฏิรูปธุรกิจเชิงดิจิทัลของธนาคารไทย

โดยเริ่มตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบบริหารจัดการเบื้องหลัง ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับงานบริการลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์และความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิทัล ความร่วมมือที่ผ่านมานำสู่การนำระบบโรโบติกส์ พรอเซส ออโตเมชั่น มาใช้เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากและภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ นำร่องใช้งานในกว่า 30 กระบวนการทำงาน และคาดหวังที่จะขยายต่อไปเป็น 100 กระบวนการในเฟสต่อไป

เธอเผยว่า ไอบีเอ็มยังมีแผนรุกหนักเทคโนโลยีไอโอทีมาต่อเนื่อง ภายใต้หน่วยธุรกิจ “วัตสัน ไอโอที” จะช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการการผลิต ลูกค้าเช่น ปตท. นำเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ ไอบีเอ็ม วัตสัน ไอโอทีไปใช้เป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเสริมศักยภาพระบบปฏิบัติการของโรงแยกก๊าซ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เกิดจากการรีเซ็ทการทำงานของชุดอุปกรณ์

สำหรับตลาด โทรคมนาคม มีศูนย์ค็อกนิทิฟซิเคียวริตี้อัจฉริยะรับมือภัยคุกคามยุคบิ๊กดาต้า ท่ามกลางภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน การเกิดขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ด้านการแพทย์นำพลังซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง สมองเสื่อม และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญอื่นๆ ของประเทศไทย โดยคาดหวังที่จะนำผลที่ได้ไปพัฒนาการวินิจฉัยและการกำหนดแนวทางการรักษาโรคที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน

แชร์ข่าว :
Tags: