'กรุงเทพประกันภัย' กำไรงวด 9 เดือน ลด 5.4%

15 พฤศจิกายน 2560
1,521

กรุงเทพประกันภัยเผย "ผลประกอบการ 9 เดือน" กำไรกว่า 1,944 ล้านบาท ลดลง 5.4% มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,583.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8%จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 9 บาทต่อหุ้น

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,583.4 ล้านบาท  เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เพิ่มขึ้น 0.8% มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานแล้ว 1,041.7 ล้านบาท ลดลง 16% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,161.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,202.9 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,944.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ในอัตรา 5.4 % และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 18.27 บาท

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,605.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ลดลง 1.9 %มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 325.1 ล้านบาท ลดลง 35.8% รายได้สุทธิจากการลงทุน 418.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 743.4 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 657.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 14.2 % และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.18 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท

แชร์ข่าว :
Tags: