'จีสตีล' ขอตลาดขึ้น เอสพี

15 พฤศจิกายน 2560
1,601

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ GSTEL ในวันนี้ (15 พ.ย.60) ตามที่บริษัทขอมา

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL) ขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจาก GSTEL ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีความประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรับทราบและรับรู้ข้อมูลการยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย "SP" เพื่อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GSTEL สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ GSTEL ขอมา

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะปลดเครื่องหมาย SP เพื่ออนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ GSTEL ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงิน และคำชี้แจงของบริษัท อย่างระมัดระวังก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ GSTEL

แชร์ข่าว :
Tags: