'โหรฟันธง' เผย 'วิธีขอขมากรรม' แบบได้ผล!!

14 พฤศจิกายน 2560
56,584

"อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ" เปิดวิธี "ขอขมากรรม" ต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ถูกต้อง

เพจ "โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ" ได้เปิดเผยข้อความวิธีการขอขมากรรม โดยระบุว่า ขอขมากรรม... กรรมอันใดๆทางกายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 กรรมทั้งมวลที่ตัวข้าพเจ้ากระทำต่อ มนุษย์ อันมีต่อบุคคลที่สูงกว่า เสมอกัน และต่ำกว่า กรรมที่กระทำทั้งต่อหน้าและลับหลัง กรรมที่กระทำด้วยเจตนา กรรมที่กระทำด้วยหน้าที่ กรรมที่กระทำด้วยตำแหน่งความรับผิดชอบ ความกตัญญู ความจงรักภักดี กรรมที่กระทำไปด้วยความรัก โลภ โกรธ หลง กรรมที่กระทำด้วยเหตุแห่งการโต้ตอบเพราะด้วยเคยถูกกระทำ สารพัดในทุกๆกรรม รวมถึงกรรมที่กระทำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บังเกิดความทุกข์ ทรมาน ถึงแก่ความตาย ด้วยในทุกๆเหตุแห่งการกระทำ ทั้งหมดทั้งมวลนี้

ข้าพเจ้านายลักษณ์ เรขานิเทศ ขอขมากรรม ขอสมาลาโทษ ขอขมาอภัย ขอให้การขอขมากรรมนี้ จงปรากฏให้ประจักษ์ แก่บรรดาเจ้ากรรมนายเวร ทุกภพภูมิ ทุกดวงจิต ทุกรูปนาม และหากมีอาญากรรมตาม จูฬกัมมะวิภังคสูตร ข้าพเจ้ายินดีรับผลแห่งกรรมนั้น และหากมีการกระทำโต้ตอบเอาคืนโดยเจ้ากรรมนายเวร แต่อดีตมาถึงปัจจุบันชาติ สร้างความอาฆาต พยาบาท ข้าพเจ้า ขออโหสิกรรมให้ทุกๆกรณี จากนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

สาธุขอแม่พระธรณี พระสุนทราวาณี ได้เป็นพยานในการขอขมากรรม อธิษฐานของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ลักษณ์ เรขานิเทศ

ปล.ท่านทั้งหลายแชร์นำไปใช้ได้นะครับ สำหรับการขอขมากรรม กายวาจาใจ เราต้อง ละอัตตา วางการยึดมั่นถือมั่น และไม่มีเหตุผลของการคิด เข้าข้างตัวเอง คิดอย่างเดียวว่า แม้แต่เล็กๆน้อยๆ เพียงเศษเสี้ยวของการกระทำทาง กาย วาจา ใจ ให้ใครผู้ใด ตนใด ตัวใด (มนุษย์ และ สัตว์) มีความทุกข์ รู้สึก โกรธ อาฆาต พยาบาท ฯลฯ ขอให้พิจารณา และ ให้หยุดที่เรา เราเป็นผู้หยุดแล้วครับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง