มท.เผยลงทะเบียนตลาดประชารัฐวันแรกคึกคักกว่า 10,000 ราย

11 พฤศจิกายน 2560
2,081

มท.เผยลงทะเบียนตลาดประชารัฐวันแรกคึกคักกว่า 10,000 ราย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ "ตลาดประชารัฐ" ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศเป็นวันแรก วานนี้ (10 พ.ย.) นั้น พบว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เดินทางเข้าลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จำนวน 10,216 ราย โดยมีประเภทตลาดที่ประชาชนลงทะเบียน 5 ลำดับแรก คือ 1.ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5,969 ราย 2.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4,136 ราย 3.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 2,299 ราย 4.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 1,526 ราย และ 5.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 1,067 ราย 

ลงทะเบียนตลาดประชารัฐวันแรกคึกคัก

ด้านประเภทของผู้ลงทะเบียน 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย 1.กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า 4,004 ราย 2.เกษตรกร 2,322 ราย 3.กลุ่ม OTOP 1,366 ราย 4.กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 1,136 ราย และ 5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 411 ราย 

ด้านประเภทสินค้า 5 อันดับแรก แบ่งเป็น 1.สินค้าเกษตร 2,416 ราย 2.อาหารพร้อมรับประทาน/ข้าวแกง 1,883 ราย 3.สินค้า OTOP/CPOT 1,853 ราย 4.ผัก ผลไม้ปลอดภัย 1681 ราย และ 5.สินค้าแปรรูป/วิสาหกิจชุมชน 1,149 ราย

จังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก 1.ศรีสะเกษ 737 ราย 2.สกลนคร 662 ราย 3.นครราชสีมา 591 ราย 4.กทม. 570 ราย และ 5.กาฬสินธุ์ 297 ราย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตลาดประชารัฐได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุกเขต ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.market.moi.go.th

 

แชร์ข่าว :
Tags: