ฟิทช์เรทติ้ง 'หุ้นกู้ไทยพาณิชย์' ที่BBB+

10 พฤศจิกายน 2560
2,889

"ฟิทช์" ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ ‘BBB+(EXP)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน หรือ SCB (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ ‘bbb+’) ที่ ‘BBB+(EXP)’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้หุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายจะมีอายุไม่เกิน 5.5 ปี โดย SCB คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคารและเพื่อการระดมทุน

อันดับเครดิตนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ฟิทช์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงที่สอดคล้องกับเอกสารที่ฟิทช์ได้รับมาแล้วอย่างครบถ้วน

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตมาจาก หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Issuer Default Rating) ของ SCB ที่ ‘BBB’ เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเครดิตของธนาคารเองและสะท้อนถึงโครงข่ายทางธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และประวัติผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ขณะที่ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB ซึ่งพิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารที่ ‘bbb+’ การปรับตัวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร (ที่เกินกว่าคาดการณ์ของฟิทช์) โดยที่ไม่มีการดำรงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพออาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิต

ในขณะเดียวกันอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ SCB ไม่น่าที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเนื่องจากอันดับเครดิตดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย

แชร์ข่าว :
Tags: