วว. แก้ปัญหายางล้นตลาดด้วยนวัตกรรม

9 พฤศจิกายน 2560
3,685

วว. ดันถุงมือผ้าเคลือบยาง แผ่นเสริมรองเท้าเพื่อสุขภาพ แผ่นยางปูพื้น ชุดวัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่งจากธรรมชาติเพิ่มมูลค่ายางพาราแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ หวัง สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า ปัจจุบันราคายางตกต่ำยังเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร เนื่องจากปริมาณการผลิตยางดิบมีมากกว่าความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางจากการขายน้ำยางสดและยางดิบลดลง จากที่เคยมีรายได้เดิมมากถึงกว่า 50% ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนายางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยผลงานดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ถุงมือผ้าเคลือบยาง ที่มีคุณสมบัติป้องกันการบาดคม บาดเฉือน นำไปใช้งานด้านเกษตรกรรม ประมง ก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มีทั้งชนิดหนาและชนิดบาง โดยน้ำยางจะช่วยเพิ่มความทนทานให้แก่ถุงมือ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางได้มากขึ้นกว่า 10 เท่า ขณะเดียวกันได้พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ด้วยเครื่องชุบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งมีกำลังผลิตชุบเคลือบถุงมือผ้าด้วยยางพาราจำนวน 300 คู่/8 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้แรงงานคนจะชุบได้ 50 คู่/วัน/คน

หรือการใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมวัสดุในการพัฒนาเป็นที่นอนและหมอนสุคนธบำบัด โดยร่วมกับการใช้กลิ่นที่สกัดจากพืชชนิดต่างๆ เพื่อ ช่วยผ่อนคลาย สามารถเพิ่มมูลค่าน้ำยางพาราได้ 3-5 เท่า และการเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าเพื่อสุขภาพ สำหรับใช้พิมพ์รูปแบบเท้าเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยการนำน้ำยางพาราข้นมาพัฒนาเป็นถุงแบบพิมพ์รอยเท้า เพื่อใช้ในการทำแผ่นเสริมรองเท้าให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีลักษณะเท้าไม่เข้ากับมาตรฐานหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพและเล่นกีฬา สร้างมูลค่าเพิ่มให้น้ำยางข้นได้ถึง 10 เท่าและมีต้นทุนการผลิตเครื่องถูกกว่าท้องตลาด 75% สามารถทดแทนการนำเข้าที่มีราคาหลายแสนบาทรวมทั้งแผ่นยางปูพื้น ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราได้ถึง 2-4 เท่า และชุดวัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่งจากธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราแล้ว วว. ยังมีขีดความสามารถด้านการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์จากยาง และเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น แผ่นยางรองรางรถไฟ แผ่นยางปูพื้น

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง