พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า

2 พฤศจิกายน 2560
5,853

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง