'บขส.'สรุปตัวเลขเดินทางช่วงพระราชพิธีฯที่1.3ล้านคน

30 ตุลาคม 2560
2,810

"บขส." สรุปตัวเลขการเดินช่วงงานพระราชพิธีฯตั้งแต่ 23 - 29 ต.ค. รวม 93,804 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 1,366,963 คน

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สรุปตัวเลขการเดินของประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 23 -29 ตุลาคม 2560 ว่า บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) รวม 93,804 เที่ยว รองรับผู้โดยสารจำนวน 1,366,963 คน โดยในเที่ยวขาเข้า บขส. ได้จัดเที่ยววิ่ง จำนวน 48,631 เที่ยว รองรับผู้โดยสารจำนวน 691,879 คน ส่วนเที่ยวขาออก ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสารจำนวน 45,173 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ 675,084 คน

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ (ขาเข้า) มากที่สุดในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 โดยบขส.ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสารจำนวน 7,559 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 122,577 คน และมีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ขาออก) มากที่สุดในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดย บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร จำนวน 6,627 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 106,895 คน

อย่างไรก็ดีจากการสถิติการเดินทางประชาชนในวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2560 ทั้งเที่ยวขาเข้าและเที่ยวขาออกพบว่าในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 มีประชาชนเดินทางมากที่สุด โดยบขส.ได้จัดเที่ยวรถโดยสาร จำนวน 14,527 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ 221,935 คน

แชร์ข่าว :
Tags: