ร.อ. จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดาในหลวง ร.9 อัญเชิญเครื่องทองน้อย

29 ตุลาคม 2560 | โดย ภาพ ทรท.
23,437

"ร.อ. จิทัศ ศรสงคราม" พระนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้อัญเครื่องทองน้อย ในริ้วขบวนที่ 5

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5 อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ในการนี้ เจ้าพนักงานภูษามาลา และมหาดเล็กเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศของพระบรมอัฐิ ได้กราบถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบถวายบังคมพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อย จากนั้น เจ้าพนักงานอัญเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศ และเครื่องบรมราชอิสรยาภรณ์

ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม เป็นบุตรชายคนเดียวของนายสินธู ศรสงคราม กับ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ซึ่งเป็นพระธิดาเพียงคนเดียว ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง