อัญเชิญพระโกศฯ ในหลวง ร.9 ประดิษฐานพระที่นั่งจักรีฯ

29 ตุลาคม 2560 | โดย ภาพ ทรท.
3,850

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5 อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5

DNSkGikUIAAfSL9

ในริ้วขบวนที่ 5 นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, คุณพลอยไพลิน เจนเซน วีลเลอร์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จทรงร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

072d10

สำหรับ ริ้วขบวนที่ 5 เป็นพระราชพิธี อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมระยะทาง 63 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

072d7

072d27

DNSghjgVoAECPnq

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง