เตือนฉบับที่ 2 ห้ามบินโดรนเขตพระเมรุมาศจำลองทั่วปท.

20 ตุลาคม 2560
5,564

'กพท.' ออกประกาศฉบับที่ 2 ห้ามบินโดรนในเขตพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมบินจากภายนอก(Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับที่ 2

เนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยว่าประชาชนจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้ายอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองรวม จำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 9 แห่ง ในภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัดๆละ 1 แห่ง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 878 แห่งทั่วประเทศ นั้น เนื่องจากตาม ข้อ 5(2) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่

เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขตปริมณฑลและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมตลอดถึงเขตพื้นที่โดยรอบในรัศมี 9 กิโลเมตร เป็นเขตเมือง เขตหมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่ ฉะนั้นจึงห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone) เข้าไปในบริเวณเขตพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงที่ได้รับอนุญาตจากกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(กอร.พระราชพิธีฯ) หรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่พระเมรุมาศจำลองหรือซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตั้งอยู่

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78(1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
Tags: