ประชาชนร่วมตักบาตรน้อมรำลึกถึงในหลวงร.9

13 ตุลาคม 2560
1,952

ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูปที่ศิริราช และยืนสงบนิ่ง 89 วินาทีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ที่โรงพยาบาลศิริราช ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

โดยในเวลา 06.30 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช และประชาชน พร้อมใจนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่พระสงฆ์จำนวน 199 รูป จากวัดโดยรอบโรงพยาบาล 14 วัด ได้แก่ วัดโมลีโลกยาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดสุวรรณาราม, วัดชิโนรสาราม, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดหงส์รัตนาราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดพิชยญาติการาม, วัดนาคกลาง, วัดโพธินิมิต, วัดอินทาราม, วัดราชคฤห์, วัดราชสิทธาราม และวัดประยุรวงสาวาสวรวิหาร โดยเริ่มรับบิณฑบาตรจากหอประชุมกองทัพเรือ ถึงถนนบวรสถานพิมุข หน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ทั้งนี้อาหารแห้งที่ประชาชนร่วมตักบาตรส่วนหนึ่งจะส่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

จากนั้นร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวถวายความอาลัย แล้วร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมวางดอกดาวเรืองรอบพระราชานุสาวรีย์ และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง