วันที่ฟ้าร้องไห้ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์

13 ตุลาคม 2560
2,260

วันที่ฟ้าร้องไห้ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมากมายมหาศาลเป็นที่ประจักษ์ ทรงห่วงใยพสกนิกรตลอดพระชนม์ชีพ การเสด็จสวรรคตของพระองค์ นำมาซึ่งความโศกเศร้าของชาวไทยทั้งแผ่นดิน เครือเนชั่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags: