7บัณฑิตมรภ.เลยถูกตัดสิทธิ์ จ่อฟ้องศาลคุ้มครอง

12 ตุลาคม 2560
11,423

ตั๋วครูยังวุ่น! 7บัณฑิตมรภ.เลยที่ถูกตัดสิทธิ์ เตรียมยื่นศาลปกครองคุ้มครอง วอนทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือ เพราะที่ผ่านมาเสียโอกาสในการทำงาน

จากกรณีตัวแทนนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเลย (มรภ.เลย) เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่มีคำตอบเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกใบประกอบวิชาชีพครู หลังนักศึกษาจบใหม่ 125 คน จาก 3 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาภาษาไทย และสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เพราะหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน ทำให้ได้รับผลกระทบในการสมัครสอบและสมัครงาน

เบื้องต้น ผู้บริหารมรภ.เลย ยื่นเรื่องไปยังนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและศาลปกครองพิจารณาทางสภามหาวิทยาลัย มีแนวทางในการเยียวยา คือ รับบัณฑิตเข้าทำงาน ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยและ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สามารถช่วยเหลือได้ 18 อัตรา มีนักศึกษาที่ทราบข่าวมาสมัครแล้ว 6 อัตรา พร้อมกับขึ้นบัญชีการว่าจ้างไว้ สำหรับผู้ที่ได้เข้าทำงานยังไม่รับบรรจุเป็นข้าราชการ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการออกใบประกอบวิชาชีพครู แต่อย่างใด ทำให้บัณฑิตจบใหม่ทั้ง 125 คนยังคงถูกลอยแพ
นอกจากจะยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้ว บัณฑิตจบใหม่จาก 3 สาขา จำนวน 7 คน ที่สอบเข้าทำงานในโครงการครูคืนถิ่นได้ แต่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเดินทางมารวมตัว เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมนำเอกสาร หลักฐานการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หนังสือจาก ก.ค.ส.เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบันทึกข้อความการรายงานตัวต่อโครงการ แต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ พร้อมกับหนังสือร้องเรียนมายื่นต่อนายสนธยา ชาธรรมา คณะกรรมการสภาครูแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมแล้วยื่นต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครอง บัณฑิตที่สอบได้ แต่ถูกตัดสิทธิ์

น.ส.ปภาวี เพ็งแจ่มแจ้ง บัณฑิตใหม่ จากสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ศูนย์การศึกษาขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเลย กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมเพื่อนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกตัดสิทธิ์การบรรจุเข้าทำงานในโครงการครูคืนถิ่น ระหว่างการศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มาแจ้งเรื่องหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเรียนใกล้จบและไปสมัครสอบทำงาน จึงได้ดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็บอกให้รอ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อสอบเข้าทำงานในโครงการครูคืนถิ่นได้ จึงได้ทวงถาม กระทั่งวันที่ 14 ก.ย. 60 ทางมหาวิทยาลัยจึงแจ้งว่าไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้ถอดถอนหลักสูตรภาษาไทย อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปัญหาด้านบุคลากรผู้สอนไม่เป็นไปตามที่ สกอ.กำหนด และไม่ได้รับรองหลักสูตรจาก สกอ. ทำให้คุรุสภาไม่สามารถออกใบประกอบวิชาชีพครูได้

“ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนที่สอบได้เสียสิทธิ์ในการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครู เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 60 จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในการช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะอ้างว่าจะรับเข้าทำงาน แต่เป็นเพียงพนักงาน ไม่ใช้ข้าราชการ ทั้งที่ผ่านมาทุกคนตั้งใจเรียน ตั้งใจสอบ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของทางมหาวิทยาลัย เข้าสอบตามขั้นตอน จนสอบได้ จึงต้องการทวงสิทธิ์คืน เพราะพ่อแม่ ครอบครัวก็ต่างตั้งความหวังไว้” น.ส.ปภาวี กล่าว

นายสนธยา ชาธรรมา คณะกรรมการสภาครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ได้นัดพูดคุยเพื่อหาทางออกกับทุกฝ่าย โดยให้บัณฑิตที่สอบได้ รวมรวมเอกสาร เพื่อเตรียมนำไปยื่นศาลปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ให้ก่อน พร้อมพูดคุยกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย สกอ. ศึกษาธิการ เพื่อหาทางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ดูอีกว่า นอกจากกลุ่มนี้แล้ว นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบใน 3 สาขานี้ จะมีปัญหาอีกหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags: