ผิวสวย-สะอาดด้วยจุลินทรีย์

11 ตุลาคม 2560 | โดย บุษกร ภู่แส
3,020

ผลิตภัณฑ์เอนไซม์กำจัดคราบและกลิ่นแบรนด์ “ไบโอเวย์” ต่อยอดผลงานวิจัยด้านจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลิตภัณฑ์เอนไซม์กำจัดคราบและกลิ่นแบรนด์ “ไบโอเวย์” ต่อยอดผลงานวิจัยด้านจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการพิสูจน์ใช้งานในโรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา พบว่าไม่ทำลายสภาพสมดุลในบ่อบำบัดน้ำเสียและนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาด


สู่เครื่องสำอาง-ฟอร์มาลีน
“จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ การนำเอนไซม์จากจุลินทรีย์มาใช้ขจัดกลิ่น ทำความสะอาดคราบโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ อาทิ กลิ่นใช้สารเคมีกลบกลิ่นไม่ได้ขจัดให้กลิ่นหายไปเหมือนกับการใช้เอนไซม์เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุสามารถใช้ได้หลากหลาย ทั้งในรถยนต์ ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า สามารถสร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับสินค้า” ประพนธ์ คล้ายอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด กล่าว
ปัจจุบันบริษัทมีสินค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ล่าสุดกำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ให้เป็นทางเลือกแก่โรงพยาบาล เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นสารเคมี ประกอบกับแนวโน้มมาตรฐานโรงพยาบาลกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเข้ามาตอบโจทย์ในการรักษาสภาพแวดล้อม ไม่ทำลายสภาพสมดุลในบ่อบำบัดน้ำเสีย
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพีและไอเอสโอ เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคและตอบรับกับมาตรฐานตามที่หน่วยงานรัฐและเอกชนกำหนด จะส่งผลให้สามารถขยายตลาดไปสู่บริษัท โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐได้มากขึ้น รวมถึงการเข้าไปสู่บัญชีนวัตกรรมไทยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้แตกไลน์ไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปาภายใต้แบรนด์ใหม่ แต่ยังคงใช้จุลินทรีย์มาเป็นพื้นฐานอยู่ในการกระบวนการผลิต รวมถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนฟอร์มาลีนในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่มอาหารทะเล
“ที่ผ่านมาช่องทางจำหน่ายหลักจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ร้านค้าที่ต้องการใช้ในปริมาณมาก แต่ในอนาคตขยายไปสู่ร้านค้าปลีกมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเริ่มเข้าใจและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้สารเคมีมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากจุลินทรีย์ได้รับการตอบรับดีขึ้น โดยสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะกลุ่มได้หลากหลาย”


จุดพลุธุรกิจนวัตกรรมสะอาด
ทั้งนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ของไบโอเวย์วิจัยค้นคว้าโดย นายสุบิน พันเลิศจำนรรจ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลศิริราชมากว่า 10 ปี กระทั่งลาออกจากราชการมาดำเนินธุระกิจด้านไบโอเทคโนโลยี
ล่าสุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโอกาสใหม่ของธุรกิจเอสเอ็มอี ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูนิโด
ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ริเริ่มธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ ได้คิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย ด้วยมุ่งหวังให้เกิดความสนใจและการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมไทยให้เพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมด้านดังกล่าวของประเทศต่อไป

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: