กสทช.ตั้งคณะทำงานประมูลคลื่นล่วงหน้า

11 ตุลาคม 2560
2,221

กสทช.ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900-1800 เมกะเฮิรตซ์ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ดีเดย์เปิดประมูลมิ.ย.2561 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 885-895 / 930-940 เมกะเฮิรตซ์ และย่าน 1740-1785 / 1835-1880 เมกะเฮิรตซ์ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ โดยมีเลขาธิการ กสทช. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของกสทช. ระหว่างวันที่ 1-17 พ.ย. 2560 เพื่อนำร่างหลักเกณฑ์ฯไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประมาณวันที่ 23-31 ธ.ค. 2560 แล้วนำข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเสนอกลับต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และ กสทช. อีกครั้ง

สำหรับระยะเวลาที่จะมีการเปิดประมูลคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวเมื่อใดนั้น สำนักงาน กสทช. จะนำเรียนอีกครั้ง แต่การดำเนินการออกใบอนุญาตจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย. 2561 เพื่อให้ประชาชนโอนย้ายเลขหมายดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

“การเรียกคืนคลื่นความถี่ของ กสทช.จะเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ดังนั้นคลื่นความถี่1800และ850 เมกะเฮิรตซ์ของบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)ที่มีสัญญาสัมปทานกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ไม่ต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ และเยียวยา เนื่องจากยังใช้งานอยู่ และจะหมดอายุสัมปทานในเดือน ก.ย.2561 คาดว่านำมาประมูลได้ในเดือน เม.ย.2561 ก่อนหมดอายุสัมปทาน” นายฐากร กล่าว

นายฐากร กล่าวว่า หลังจากตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งคณะทำงานฯ ต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือน และจะมีการจัดจ้างประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ โดยกสทช.จะใช้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ซึ่งจะนำราคาประเมินของทุกหน่วยงานมาเฉลี่ยหามูลค่ากลางส่วนการเยียวยาให้กับเจ้าของคลื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบจะให้มีบุคคลภายนอก อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้

แชร์ข่าว :
Tags: