รฟท.ติดตั้งเครื่องรับบัตรผู้มีรายได้น้อยพร้อมแล้ว

22 กันยายน 2560
3,409

"รฟท." ติดตั้งเครื่องอีดีซีประจำสถานีรถไฟ 444 สถานี จำนวน 534 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า รฟท.ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ประจำสถานีรถไฟทุกแห่ง 444 สถานี 534 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนลงทะเบียนผู้ที่รายได้น้อยถือบัตร สามารถนำบัตรมาใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟชั้น 3 ทุกขบวน ทดแทนโครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชน

นายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งเครื่องอีดีซีได้มีการอบรม แนะนำวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าประจำสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการมาใช้บริการเครื่องชำระเงินดังกล่าวที่ช่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีทั่วประเทศ ขณะนี้ติดตั้งเครื่องเสร็จพร้อมใช้งานทุกสถานี โดยสถานีกรุงเทพติดตั้งมากที่สุด 22 เครื่อง เนื่องจากเป็นสถานีหลักและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ส่วนสถานีอื่นติดตั้งตามความเหมาะสม เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ

สำหรับการออกตั๋วโดยสารโดยชำระเงินผ่านเครื่องอีดีซีจะต้องดำเนินการที่สถานีรถไฟเท่านั้น ส่วนป้ายหยุดรถต่าง ๆ ไม่สามารถออกตั๋วได้ เนื่องจากไม่มีระบบการออกตั๋วออนไลน์ คาดว่าเมื่อเปิดใช้งานจะมีผู้ใช้บริการรถไฟตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง